Min Side


Kjære kunde

For å registrere din måleravlesning, klikk på lenke i boksen merket Måleravlesning, til høyre her på siden.

 

Med vennlig hilsen Troms Kraft


Du kan lese av måleren så ofte du ønsker på følgende måter:

- Nett: Måleravlesning

- Avlesningstelefon: 800 33 143 (Gratis fra fasttelefon)

- SMS

- Eller kontakt Kundeservice på tlf 77 60 11 11

Registrer gjerne måleravlesning månedlig, det vil gi deg bedre kontroll over forbruket og faktura vil bli mer korrekt. Vi tilbyr påminnelse om avlesning pr epost eller sms dersom ønskelig.

  

Måleravlesning på hytter / FRITIDSBOLIG

Det er viktig å registrere måleravlesning jevnlig, slik at faktura vil bli mer korrekt. Dersom du ikke benytter fritidsboligen på vinteren, bør du lese av måler og kontakte kundeservice med oppgitt målerstand og opplyse at det ikke vil brukes strøm fram til årsskiftet slik at årsavregningen blir korrekt.


 

Elektroniske betalingsmåter

Avtale om e-faktura aktiverer du i din nettbank eller direkte hos din bank. E-postfaktura fra Troms Kraft kan du bestille her når innlogget.  Du kan også kontakte Kundeservice dersom du ønsker e-postfaktura eller sms-faktura tilsendt.

Måleravlesning

Her finner du blant annet

  • Måleravlesning
  • Forbruk og faktura
  • SMS-varsling av planlagt strømutkobling