Erstatning ved skade

 

Erstatning ved skade

Standard leveringsvilkår for privat- og næringskunder regulerer hvilken rett nettkunden har ved forsinkelser og mangler. Forbrukerkjøpsloven gjelder også, med visse unntak.

 

Dersom årsaken til forholdet som har medført skade eller økonomiske tap er et forhold innenfor vår kontroll, så kan Troms Kraft Nett være erstatningsansvarlig. Nettkunden må dokumentere det faktiske økonomiske tapet. Hvert enkelte tilfelle blir vurdert individuelt.

 

Kontakt ditt forsikringsselskap

Kontakt ditt forsikringsselskap, som vil foreta en vurdering og eventuell taksering av skaden. Forsikringsselskapet vil generelt utbetale oppgjør raskere enn nettselskapet. Forsikringsselskapet kan så i ettertid kreve regress fra Troms Kraft Nett AS. I kravet må det registreres navn på skadelidte, postadresse, skadeadresse, målernummer og kundenummer. I tillegg må det beskrives tidspunkt og hendelsesforløp.

 

Brevet skal mottas i brevs form, for å sikre riktig registrering i våre journaler.