Kompensasjon ved strømbrudd

Kompensasjon ved strømavbrudd i 12 timer og lenger

Opplever du mer enn 12 timer sammenhengende avbrudd i strømforsyningen kan du søke netteier, i dette tilfellet Troms Kraft Nett AS, om økonomisk kompensasjon som følge av strømavbruddet. Ordningen gjelder ikke dersom du har en avtale med netteier om overføring som kan utkoples.


Troms Kraft Nett AS er i henhold til gjeldende lover og forskrifter pålagt å betale ut kompensasjon ved svært langvarige avbrudd i strømforsyningen til kundene.


Kompensasjonsbeløp

I henhold til gjeldende forskrifter gjelder følgende satser:

  • 600 kr for avbrudd til og med 24 timer

  • 1.400 kr for avbrudd mellom 24 og 48 timer

  • 2.700 kr for avbrudd mellom 48 og 72 timer

  • For avbrudd utover 72 timer skal det gis et tillegg på 1.300 kr for hver påbegynte 24-timers periode


For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Dette betyr at om årlig nettleie for din fritidsbolig er anslått til 2.000 kroner, er 2.000 kroner også øvre grense for kompensasjon for langvarige strømavbrudd samme år.


Når og hvordan søker du kompensasjon?

Du er selv ansvarlig for å fremme krav om kompensasjon, og det må gjøres skriftlig. Kravet sendes til Troms Kraft Nett AS innen rimelig tid etter at normal strømforsyning er gjenopprettet.

 

Benytt Troms Krafts skjema for Kompensasjon ved langvarige strømbrudd


Utbetaling til kunder som har fremmet krav og er berettiget kompensasjon vil skje kvartalsvis.