Kontakt oss

Troms Kraft Nett AS: 77 60 11 11   (fra utlandet: +47 915 04 925)

Åpningstid telefon: Alle hverdager kl 09:00 - 15:00

 

E-postadresse: kunde@tromskraft.no 

Besøksadresse: Evjenvegen 34, Tomasjord, Tromsø

Postadresse: Troms Kraft Nett AS, 9291 Tromsø 

 

 

Feilmelding

Telefon: 77 60 11 11

Her gis informasjon over feil i strømnettet og man kan melde fra om nye feil.

 

Gravemelding

Alle kommuner telefon: 09146

E-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no

 

Enova

Gratis ENØK rådgivning på telefon: 800 49 003

 

AVLESNING AV MÅLER:

Gratis grønt nummer: 800 33 143

Måleravlesning via web