Kontakt oss
Telefon: 77 60 11 11

Fra utlandet: +47 915 04 925 

Åpningstid telefon: Alle hverdager kl 09:00 - 15:30 

E-postadresse: kunde@tromskraft.no

Besøksadresse: Evjenvegen 34, Tomasjord, Tromsø

Postadresse: Troms Kraft Nett AS, 9291 Tromsø

 

Avlesning av måler:

Gratis grønt nummer: 800 33 143

Måleravlesning via web

 

Feilmelding

Telefon: 77 60 11 11

Her gis informasjon over feil i strømnettet og man kan melde fra om nye feil.

 

Gravemelding

Alle kommuner telefon: 09146

E-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no

 

Enova

Gratis ENØK rådgivning på telefon: 800 49 003