Skogrydding

Kraftlinjetraséene er en del av landskapsbildet vårt. Lange, rette traséer som skjærer gjennom landskapet, og linjer som krysser din private eiendom kan virke skjemmende, men samtidig er de en del at en uhyre viktig infrastruktur.


Arbeidet med skogrydding er viktig for å sikre god og stabil strømleveranse. I tillegg bidrar det til høyere sikkerhet for alle som bor og ferdes i nærheten av våre linjer.

 

De fleste har opplevd at strømmen kan bli borte, og ofte skyldes dette at trær har veltet over, eller har kommet for nær linjenettet. I slike tilfeller er det fare for personsikkerheten, og derfor stiller også myndighetene krav til en gitt avstand mellom linjen og vegetasjonen.

 

Lavspenningsluftlinjer er kraftlinjer fra transformatorer og inn til den enkelte husstand. Volumet er naturligvis stort, og de befinner seg gjerne i boligområder. For høyspenningslinjer er kravet til avstand mellom kraftlinjen og vegetasjon eller bygninger naturlig nok større.

 

Arbeidet blir varslet før oppstart.