Innkjøp

Å bygge ut og vedlikeholde nettet i et så stort geografisk område som Arva AS, er en omfattende oppgave. Det stiller store krav til oss som nettselskap, men betyr også at vi stiller strenge krav til våre leverandører. Vi ønsker leverandører som bidrar til selskapets utvikling.

 

Disse alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for alle leveranser av varer til Arva AS.

 

Eventuelle avvikende vilkår er uten virkning for kjøpet med mindre partene skriftlig har avtalt disse. Dette gjelder også eventuelle avvikende bestemmelser i Leverandørens ordrebekreftelse. 

 

Alminnelige innkjøpsvilkår tjenestekjøp

Alminnelige innkjøpsvilkår varer

General terms of purchase for goods