Beredskap

Troms Kraft Nett i beredskap

- alltid på for å gi deg strøm!

  

Troms Kraft Nett har ansvaret for drift av kritisk infrastruktur, og døgnet rundt overvåker ansatte hos oss strømnettet - for å ta grep om noe uforutsett skulle intreffe. Det skal vi selvsagt fortsette å gjøre nå som Norge og mange nordmenn er i en spesiell situasjon på grunn av koronaviruset. Derfor er vi også i løpende dialog med myndighetene.

 

Her er noen av tiltakene i korona-drift:

  

  • De som har mulighet praktiserer hjemmekontor og møter gjennomføres elektronisk
  • Driftssentralen driftes i adskilte miljøer og bakvakter er i beredskap
  • Energimontørene jobber i faste lag og i faste kjøretøy - kun to og to
  • Å være fysisk tilstede på konferanser o.l. er ikke tillatt og jobbreise med fly er ikke tillatt uten særskilt tillatelse
  • Ingen av TKNs kontorer og lokasjoner tar imot besøkende, heller ikke kunder

 

Utkoblinger på dagtid varsles i god tid og utføres kun dersom det er strengt nødvendig for å opprettholde stabil og sikker strømforsyning, og slik at de skal være til minst mulig ulempe. 

 

Nå er det viktig at vi holder hjulene i gang 

Vi opprettholder normal drift så langt det er mulig. Det betyr at arbeid på kraftnettet går tilnærmet som planlagt. Troms Kraft Netts primære oppgave er å sikre stabil strømforsyning gjennom drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. For 2020 har vi investeringsplaner for om lag fem hundre millioner. Dette redder arbeidsplasser gjennom lokale og regionale kjøp av varer og tjenester, bidrar med skatt til kommunene. Vår drift har store positive ringvirkninger i regionen, og vi har dermed best mulighet til å delta i samfunnsdugnaden gjennom å fortsette å investere som planlagt.