Om Troms Kraft Nett AS

 

 

  • Et av landets lengste nett – utfordrende topografi og geografi
  • Nær 70.000 kunder i 15 av 24 kommuner i Troms fylke
  • Nettleie under landsgjennomsnittet og og godt under snittet for Nord-Norge
  • Omkring 180 ansatte

 

 

TROMS KRAFT NETT AS er et av landets største nettselskap. Selskapet utvikler, overvåker og vedlikeholder et kraftnett bestående av 10.000 kilometer med kraftlinjer, 4.475 nettstasjoner og 31 transformatorstasjoner. Hovedkontoret er i Tromsø men vi er også lokalt tilstede på Silsand (Senja), Bardufoss, Lyngseidet, Storsteinnes, Skibotn og på Hansnes. 

 

Døgnet rundt, uansett vær, sørger selskapets medarbeidere for at nettet til enhver tid forsyner våre om lag 70.000 nettkunder med stabil strøm. Tilrettelegging for samfunnsutvikling gjennom investeringer i kraftnettet og opplæring i elsikkerhet er også sentrale områder for selskapet.

 

Troms Kraft Nett AS er et heleid datterselskap av Troms Kraft AS. For informasjon om Troms Kraft AS, se www.tromskraft.no.