Ny strømmåler (AMS)

Økt strømforbruk og ujevn belastning på strømnettet krever kostbare utbygginger. AMS-målerne er "smarte målere" som legger til rette for at strømnettet kan brukes og driftes på en mer effektiv måte og hjelpe oss å holde kostnadene ved nettet så lave som mulig.

 

AMS er en forkortelse for Avanserte måle- og styringssystemer. Strømmålerne sender jevnlig måleverdier som viser forbrukt strøm automatisk til ditt nettselskap. Du slipper dermed å lese av måleren og fakturaen din vil basere seg på faktiske verdier fra et faktisk forbruk. 

 

På Min side kan du følge med på forbruket ditt time for time og sammenligne med tidligere forbruk. Innen kl 07:00 skal forbruket for forrige døgn være tilgjengelig her.

 


Noen av fordelene for deg som kunde - med de nye målerne

  • De nye målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et korrekt grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene.
  • Troms Kraft Nett vil kunne se hvor i strømnettet eventuelle feil oppstår. Det vil også gi verdifull nytteverdi for utbygging og vedlikehold av strømnettet siden målerne til enhver tid vil gi nøyaktig informasjon om belastningen i nettet.
  • Målerne hjelper oss også å se den totale belastningen på en transformatorkrets slik at vi kan unngå eventuelle feilinvesteringer gjort på bakgrunn av tekniske beregninger/estimat.
  • Med AMS installert vil vi kunne oppdage jordfeil og varsle kunden. Vi vil også kunne bistå online med å detektere jordfeil når installatør eller kunde tester kurser i anlegget. 
  • De nye målerne er klargjort for bruk av tredjeparts strømsparingssystem, gjennom at vi kan åpne HAN-porten i måleren. Mer om HAN-port kan du lese her.

 

Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har vedtatt at dette skal tas i bruk over hele Norge som en del av fremtidens strømnett.