Ny automatisk strømmåler

Alle Troms Kraft sine strømkunder vil få nye og automatiske strømmålere innen 1. januar 2019.

 

Troms Kraft Nett AS vil i løpet av 1.kvartal 2017 starte opp arbeidet med å bytte alle sine 70 000 målere, og har engasjert SMARTservice Norge AS som skal stå for de fysiske målerbyttene ute hos våre kunder.

 

Årsaken til denne utskiftingen av strømmålerne er at Olje- og energidepartementet har pålagt samtlige nettselskap å installere automatiske målere hos sine kunder. Dette medfører at innen 2019 skal totalt nærmere 2,4 millioner målere byttes ut.

 

Olje- og energidepartementet har regulert at ingen kunder skal betale engangsavgift for bytte til automatisk måler, men kostnadene skal fordeles over nettleien i inntil 15 år og vil utgjøre ca. 2 øre per kilowattime.


Fordeler for kundene


 De nye målerne inngår i "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket.

 

De nye målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene.

 

Troms Kraft Nett vil kunne se hvor i strømnettet eventuelle feil oppstår. Det vil også gi verdifull nytteverdi for utbygging og vedlikehold av strømnettet siden målerne til enhver tid vil gi nøyaktig informasjon om belastningen i nettet.

 

For å oppnå kvalitet og sikker overføring av informasjon vil vi i noen tilfeller være nødt til å installere en ekstern antenne i sammenheng med måleren.