Ny automatisk strømmåler

Fra 1. januar 2019 er vi i gang med nye, automtiske strømmålere hos de aller, aller fleste av våre kunder/målepunkt. 

 

Det pågår fortsatt en såkalt "clean-up" med drøyt 2.500 målepunkt som mål, og disse forventes å være byttet innen sommeren 2019. 

 

Troms Kraft Nett ønsker å takke for hvordan våre innleide installatører er blitt tatt i mot rundt om i de tusen hjem. Det har vært ei lærerik reise, uten sammenligning med noe annet. Aldri før har så mange målere blitt skiftet på så kort tid. 

 

Årsaken til denne utskiftingen av strømmålerne er at Olje- og energidepartementet har pålagt samtlige nettselskap å installere automatiske målere hos sine kunder. Dette medfører at innen 2019 skal totalt nærmere 2,4 millioner målere byttes ut.

Olje- og energidepartementet har regulert at ingen kunder skal betale engangsavgift for bytte til automatisk måler, men kostnadene skal fordeles over nettleien i inntil 15 år og vil utgjøre ca. 2 øre per kilowattime.


Noen av fordeler for kunde - med de nye målerne

 

  • De nye målerne inngår i "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket.

  • De nye målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene.
 
  • Troms Kraft Nett vil kunne se hvor i strømnettet eventuelle feil oppstår. Det vil også gi verdifull nytteverdi for utbygging og vedlikehold av strømnettet siden målerne til enhver tid vil gi nøyaktig informasjon om belastningen i nettet.
 
  • For å oppnå kvalitet og sikker overføring av informasjon vil vi ofte være nødt til å installere en ekstern antenne i nærheten av måleren.