Slik foregår målerbyttet
Montøravtale

Avtale tidspunkt for målerbytte

Du vil motta en SMS eller epost - om lag to uker i forkant - med foreslått tidspunkt for målerbytte. Passer tidspunktet bekrefter du avtalen, helst innen 24 timer etter mottak. Dersom  foreslått tidspunkt ikke passer kontakter du Smartservice Norge AS på telefon 32 11 96 88.

SMS-varsling


Påminnelse

Du vil motta en SMS-påminnelse dagen før målerbytte
 
Tilgang til måler

Måler må være tilgjengelig

Esker, klær eller andre hindringer må være fjernet slik at montør kommer til strømmåleren for å få byttet den.
 
 
Alder

Voksenperson til stede

Der montøren må inn i boligen for å skifte måleren, må en person over 15 år være tilstede.

 

 

Kjøretøy

Merkede biler

Montør vil ankomme i biler merket med SMARTservice Norge (SSN) sin logo
 
 
 
Montør

Identifikasjon av montør

Alle montører skal ha synlig identifikasjonskort. Kortet er merket med SMARTservice Norge (SSN) og Troms Kraft.
 
 
Monteringstid

Montasjetid

Montasje av ny måler vil normalt ta fra 30 til 60 minutter. Under montasje vil strøm være koblet fra i cirka 15 minutter.