Borettslag

 

Fra felles til individuell måling

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt nye bestemmelser om avanserte måle- og styringssystem (AMS) i måling og avregningsforskriften. Innen 1. januar 2019 skal strømkunder i Norge ha tatt i bruk AMS, en ”smart måler” som registrer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjonen om forbruket til nettselskapet. Det er satt lik frist for hele landet.

 

En rekke borettslag og sameier har i dag en felles måler som måler forbruket til samtlige boenheter. Det betyr at borettslaget/sameiet kun mottar en strømregning som de selv fordeler på beboerne. Innføringen av AMS innebærer at alle boenheter skal måles og avregnes hver for seg, også i borettslag og sameier.

 

For mer informasjon om AMS anbefaler vi NVEs hjemmesider

 

Hva må gjøres og hvem gjør hva

Borettslaget tar selv kontakt med en installatør for å klargjøre for individuell måling i hver enkelt boenhet. Alle kostnader knyttet til dette dekkes av kunde. Dette gjelder også der det tidligere vært individuell måling.

 

Det er opp til hvert enkelt borettslag eller sameie når overgang fra felles til individuell måling skal skje, innenfor fristen 1. januar 2019.

 

Når installatøren har klargjort for måling setter Troms Kraft opp nye målere og registrerer abonnementene. Dette skjer uten kostnader for kunde.

 

Dersom kunden ønsker en fjernavlest måler er dette mulig for kr 1.000 per måler. Fjernavlesing forutsetter god gsm-dekning der måler eller målerne er montert.