Skal du bygge?

God planlegging

God planlegging kan spare deg for både penger og ergrelser. Har du et byggeprosjekt bør du så tidlig i prosjektet som mulig sjekke ut mulighetene for strømtilknytning og dine kostnader forbundet med dette. 

 

For nye bygg og installasjoner ønsker vi at anlegget meldes inn til Troms Kraft Nett (TKN) av en sertifisert installatør. Her må du som kunde kontakte en installatør så tidlig som mulig i din planlegging.  Installatøren er kundens bindeledd mot TKN, og vil håndtere alle henvendelser angående anlegget.

 

Når TKN mottar en melding om et nytt anlegg/en ny installasjon begynner en saksbehandler i TKN å vurdere kapasitet og mulighetene i området for så å beregne et kostnadsestimat knyttet til installasjonen. TKN sender så et brev til kunden om anleggsbidrag. Når TKN har mottatt aksept på anleggsbidraget, bestiller TKN fremføring av strøm hos sin entreprenør.

 

Når tidspunktet for å knytte til strøm nærmer seg kontakter TKNs entreprenør kunden for å koordinere gravearbeidet.

 

Har du byggestrøm, kan det nå være gunstig å si denne opp. Byggestrømmen kobles fra først når boligen blir spenningssatt.

 

Så snart installasjonen er ferdig, sender installatøren en ferdigmelding til TKN med opplysninger om hvem som er nettkunde (som skal motta regning på nettleie). Når ferdigmeldingen er mottatt av TKN, er det klart for montering av strømmåler. Dette skal normalt ta 5 virkedager fra TKN har mottatt ferdigmelding fra installatør. I høysesong, høsten og frem mot jul, kan det oppstå forsinkelser som følge av stor pågang på målermontasje.