Nytilknytning av bolig og fritidsbolig

Fritidsbolig og hytte

 

Kostnaden for fremføring av strøm til bolig/fritidsbolig vil variere ut fra eiendommens beliggenhet, kundens effektbehov og kapasitet i det omkringliggende kraftnettet. Ut fra opplysninger om disse forholdene beregnes et tentativt prisoverslag - også kalt anleggsbidrag - av Troms Kraft Nett.

 

Anleggsbidraget presenteres kunden skriftlig, i brevs form, og det må også skriftlig aksepteres av kunde før arbeidet med fremføring av strøm kan starte. Endelig anleggsbidrag fastsettes etter at nødvendig anlegg er bygget og kunden faktisk er tilknyttet vårt kraftnett. Det foretas da et endelig oppgjør mellom tentativt og endelig anleggsbidrag. For mer informasjon om anleggsbidrag anbefaler vi Lovdata.

 

 

Nytilknytning for flere i samme område

Dersom det finnes flere som ønsker strøm i et avgrenset felt/område, anbefales det at netteier, her Troms Kraft Nett, kontaktes av en felles representant for alle interessentene. En slik koordinering vil bidra til enklere kommunikasjonsflyt og raskere fremdrift. Det vil også sikre at rett dimensjonert infrastruktur bygges til rett tid og sted. 

 

 

Slik går du frem

Du, som kunde, kontakter en installatør (elektriker) som kan installere det elektriske anlegget i boligen din.

 

Installatøren trenger kundeopplysninger (fakturaadresse, fødselsdato, epost og mobilnummer) slik at han kan bestille montasje av måler for deg. Han sender så en forhåndsmelding til Troms Kraft Nett AS.

 

Når forhåndsmeldingen er mottatt vil Troms Kraft Nett AS sende ut brev om tentativt anleggsbidrag. Anleggsbidrag må skriftlig aksepteres og returneres oss.

 

Installatøren er din kontaktperson og er den som har dialogen med Troms Kraft. Så snart installatøren har sendt inn fullstendig ferdigmelding blir måler montert.

 


Prosessen mellom installatøren og Troms Kraft

  • Installatøren sender en forhåndsmelding til Troms Kraft som beskriver ønsket leveranse til installasjon.
  • Troms Kraft behandler meldingen og gir installatør tilbakemelding om gjeldende tekniske verdier.
  • Troms Kraft sender brev om anleggsbidrag til deg som kunde.
  • Ved aksept av anleggsbidraget fra Troms Kraft vil jobben med fremføring bli bestilt utført hos entreprenør.
  • Entreprenør tar kontakt for å koordinere gravearbeidene med deg som kunde.
  • Når boligen er helt ferdig vil installatøren sende inn en ferdigmelding til Troms Kraft. Når ferdigmelding er mottatt vil måler bli montert.

 

Hvis Spørsmål

Kontakt Kundeservice på telefon 815 52 999

 

Planlagt strømstans