Nytilknytning av bolig og fritidsbolig

Fritidsbolig og hytte

  

Slik går du frem

Du, som kunde, kontakter en installatør (elektriker) som kan installere det elektriske anlegget i boligen din.

 

I TKN er det nå mulighet ved bruk av prekvalifiserte installatører å få utført hele jobben av samme installatør. Ved bruk av prekvalifisert installatør trenger du bare å forholde deg til en installatør, og er en løsning som vi anbefaler da denne løsningen krever enklere saksbehandling, og vil gjøre at din forespørsel håndteres raskere.

 

Installatøren trenger kundeopplysninger (fakturaadresse, fødselsdato, epost og mobilnummer) slik at han kan bestille fremføring av stikkledning og montasje av måler for deg. Han sender det som kalles en forhåndsmelding til Troms Kraft Nett AS.

 

Når forhåndsmeldingen er mottatt vil Troms Kraft Nett AS begynne sin saksbehandling som blant annet omfatter grovprosjektering og innhenting av tilbud fra våre entreprenører. Dette tar normalt rundt 4 uker fra mottatt forhåndsmelding,  forutsatt at nettets beskaffenhet er tilfredsstillende og jobben er relativt ukomplisert. I høysesong, høsten og frem mot jul, må det påregnes lengre saksbehandlingstid. Våre entreprenører trenger normalt 4-6 uker fra mottatt bestilling fra nettselskapet til anlegget kan forventes å være ferdig (gitt at anlegget er ukomplisert). Men ingen jobber bestilles før Troms Kraft Nett AS har mottatt aksept for anleggsbidraget. 

 

Kostnaden for fremføring av strøm til bolig/fritidsbolig vil variere ut fra eiendommens beliggenhet, kundens effektbehov og kapasitet i det omkringliggende kraftnettet. 

 

Anleggsbidraget kommer i brevs form gjerne over e-post, og det må aksepteres av kunde før arbeidet med fremføring av strøm kan starte. Anleggsbidraget er tentativt basert på forhåndsmeldingen og de opplysninger vi hadde på tidspunkt av avtalens inngåelse. Endelig anleggsbidrag kan fastsettes etter at nødvendig anlegg er bygget og kunden faktisk er tilknyttet vårt kraftnett. Det foretas da et endelig oppgjør mellom tentativt og endelig anleggsbidrag. For mer informasjon om anleggsbidrag anbefaler vi Lovdata

 

Installatøren er din kontaktperson og er den som har dialogen med Troms Kraft Nett og/eller vår utførende entreprenør. Så snart installatøren har sendt inn fullstendig ferdigmelding blir måler montert.

 


Prosessen mellom installatøren og Troms Kraft Nett

  • Installatøren sender en forhåndsmelding til Troms Kraft som beskriver ønsket leveranse til installasjon
  • Troms Kraft behandler meldingen og gir installatør tilbakemelding om gjeldende tekniske verdier
  • Troms Kraft sender brev om tentativt anleggsbidrag til deg som kunde
  • Ved aksept av anleggsbidraget fra Troms Kraft vil jobben med fremføring bli bestilt for utførelse hos entreprenør
  • Entreprenør tar kontakt for å koordinere gravearbeidene med deg som kunde
  • Når installasjonen i kundes bolig er helt ferdig vil installatøren sende inn en ferdigmelding til Troms Kraft. Når ferdigmelding er mottatt vil måler bli montert.

 

Nytilknytning for flere i samme område

Dersom det finnes flere som ønsker strøm i et avgrenset felt/område, anbefales det at netteier, her Troms Kraft Nett, kontaktes av en felles representant for alle interessentene. En slik koordinering vil bidra til enklere kommunikasjonsflyt og raskere fremdrift. Det vil også sikre at rett dimensjonert infrastruktur bygges til rett tid og sted.  

 

HVIS SPØRSMÅL 

Kontakt Kundeservice på telefon 77 60 11 11 eller per e-post til kunde@tromskraft.no