Gravemelding og kabelpåvisning

Gravemelding og kabelpåvisning 

Før graving eller merkestolper blir slått ned, må du vite om det er rør eller kabler i bakken. 

 

Kontakt Geomatikk AS for bestilling av gravemelding og påvisning.  

Troms Kraft Nett AS benytter Geomatikk AS til all gravemeldings- og påvisningstjeneste. 

Kontaktinfo for gravemelding:

Geomatikk AS
Trondheim
Telefon 915 09146
Telefaks 800 80 146
E-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no

  

Mer informasjon om gravemelding og kabelpåvisning

Ansvar ved skade på strømnettet

Skader på kabler og luftlinjer kan få store konsekvenser. I tillegg til at det er farlig for personer og materiell, medfører strømavbrudd økonomisk tap for Troms Kraft og til dels store ulemper for de berørte.

 

Om kompensasjon ved lengre avbrudd les her https://www.nve.no/stromkunde/strombrudd-rettigheter-og-regler/ (Norges vassdrags- og energidirektorat)

 

Dersom andre enn nettselskapet er skyld i skade og dermed brudd i strømforsyningen, kan de bli økonomisk ansvarlig for alle kostnader nettselskap blir påført. Troms Kraft vil reise økonomisk krav overfor den som forårsaker slike skader. Dette vil gjelde både reparasjonskostnader og kostnader i forbindelse med kompensasjonen nettselskapet skal betale kundene. KILE-tapet til Troms Kraft kan beløpe seg fra noen titalls tusen kroner til flere millioner, avhengig av hvor mange kunder som blir berørt og hvor lenge avbruddet varer.

 

Les også viktig informasjon ved graving i nærheten av høyspentkabler og linjer.