Målermontering

 

Når Troms Kraft har mottatt ferdigmelding fra installatør med informasjon om hvem nettkunden er (den som skal motta faktura og være ansvarlig for abonnementet), er det klart for montering av måler.

 

Endringer i målepunkt/sikringsskap, f.eks. ved sammenslåing av to anlegg/målepunkt, er arbeid som må meldes av en installatør.

Planlagt strømstans