Prekvalifisering

Prekvalifisering av installatør

Alle installatører som ønsker å utføre stikkledning og målermontasje må være pre-kvalifisert. Pre-kvalifiserte elektroinstallatører må være godkjent av nettselskapet for å kunne utføre arbeid i grensesnittet mellom nettselskap og sluttkunde i Troms Kraft Nett AS sitt forsyningsområde. Andre installatører kan fortsatt utføre installasjonsarbeid hos sluttbrukeren.

 

 

Prekvalifiseringsordningen er delt inn i 3 nivåer :

  • Nivå 0 Målermontasje direktekoblede anlegg
  • Nivå 1 Arbeid på isolerte kabelnett inntil 160A
  • Nivå 2 Arbeid på isolerte luftnett inntil 160A

 

Godkjente installatører

Følgende el-installatører er godkjent for arbeid på vårt nett:
  • Myre Elektroteknikk AS
  • Øverbygd Elektro AS