Fra- og tilkobling/flytting av nett

Til- og frakobling/flytting av nett 

Ved reparasjoner og endringer på bygg/installasjoner, må strømmen ofte kobles fra og til. Nettkunden dekker selv kostnadene, og installatør må melde arbeidet til Troms Kraft Nett. For bestilling og oppsigelse, se bestillingsskjema.

 

Flytting av nettanlegg

Ved ønsket flytting av nettanlegg som høyspentlinjer/stolper, lavspentlinjer/stolper, kabler, fordelingskap eller stikkabel se Skjema for flytting av infrastruktur

 

Spørsmål?

Vår kundeservice svarer på dine spørsmål. Kontakt oss på telefon 77 60 11 11 eller send oss en e-post til kunde@tromskraft.no.