Toveis-kommuniserende måler (AMS) 

Har du en kommuniserende, ny måler vil denne selv sende målerstand til Troms Kraft Nett, og du trenger ikke å lese av måleren. En gang hvert døgn sender så Troms Kraft Nett måleverdiene videre til Elhub (nasjonal måleverdiinnsamling).  

 

Faktura vil oppgi antall kilowatt forbrukt siden forrige avlesning, men ingen fra og til målerstand. Dette er bestemt av Elhub og kan ikke overstyres av ditt nettselskap. 

 

Forbruket mitt er for høyt, hvorfor?

Dersom du opplever at strømforbruket ditt har økt kan det være lett å mistenke at det er feil på måleren din. Som oftest skyldes imidlertid høyere forbruk endringer i bruksmønsteret ditt, som at flere elektriske apparater eller mer varmt vann er blitt benyttet eller at det har vært kaldere enn normalt. 

Det økte forbruket kan også skyldes feil på det elektriske anlegget. Dette er anleggseier sitt ansvar og eier må da kontakte elektroinstallatør for kontroll og utbedring.


Du kan selv gjøre en enkel kontroll av strømmåleren dersom du har mistenker feil på måleren. Ved å slå på et elektrisk apparat over en gitt tidsperiode samtidig som alle andre sikringskurser er koblet ut kan du kontrollere om måleren går riktig.

For eksempel, ved å slå på en varmeovn på 1000 watt på full effekt i en time vil du kunne lese av om målerstanden har økt med tilsvarende effekt som da er 1 Kwh (1000 watt x 1 time = 1 Kwh). For å sikre at målingen blir riktig er det viktig å koble ut alle øvrige sikringer samt sikre at alle andre elektriske apparater på samme sikringskurs er koblet ut. I tillegg er det viktig å sikre at varmeovnen er konstant innkoblet ved å skru termostaten på full effekt.Om du trenger mer informasjon om sparetiltak og hva som eventuelt er normalt forbruk, anbefaler vi deg å kontakte Enova på www.enova.no eller telefon 800 49 003 .

 

Hvis du er sikker på at det er noe feil med måleren din, kan du fylle ut skjemaet "Melding om mulig feil på måler" på vår nettside : www.tromskraftnett.no/privat/skjema Vi gjør oppmerksom på at dette koster kr. 2000,- dersom det ikke avdekkes feil med måleren. 

 

Informasjonen under er for de uten kommuniserende måler

 

Jeg har fått ny strømleverandør, men får melding om avlesning fra Troms Kraft Nett? 

 

Det er ditt nettselskap, i ditt tilfelle Troms Kraft Nett AS, som er ansvarlig for å hente inn avlesninger. Dette er uavhengig av hvem du har som strømleverandør.  

Avlesningen er nødvendig for å sende deg korrekt faktura for nettleien. Vi melder denne avlesningen videre til Elhub (nasjonal måleverdiinnsamling).

 

Hvorfor stemmer ikke målerstanden på faktura med den jeg leste av? 

Vi sender regning for perioden frem til den 1. hver måned.  Vi trenger derfor en avlesning på denne datoen.
Videre er det slik at dersom avlesning mottas på andre datoer enn den 01. vil vi måtte beregne et tall på den 1. Dersom du melder inn etter fristen, for eksempel den 2. eller 3. vil du se at vi trekker fra i forhold til det du melder inn.

  

Kan jeg få varsel om avlesning både på tekstmelding og e-post?

Nei, du kan kun velge en av disse. Dersom du ligger inne med varsel på e-post vil du ikke kunne lese av via tekstmelding.


Jeg får feilmelding om at forbruket er for høyt eller lavt når jeg leser av via tekstmelding?

Dette kan skje om du ikke har lest av på lengre tid, forbruket vi har beregnet vil da kunne være for høyt eller lavt. Dersom du er sikker på at du har lest av riktig kan du sende meldingen på nytt med "OK" etter avlesningsteksten.  Er du i tvil, kontakt kundeservice.