Jeg har skiftet strømleverandør, hvorfor sender dere enda regning?

Systemet i Norge er todelt, og du må alltid betale nettleie til selskapet som drifter nettet i området der du bor.

Så lenge du bor i vårt nettområde vil vi derfor sende ut både påminnelse om avlesning av måler, og regning på nettleie. 

Strømregning får du fra din strømleverandør.

 

Hva betyr de forskjellige linjene om nettleie bak på regningen?

 

  • Nettleie energi :

      Energileddet er et fast ørebeløp som følger det antall kilowattimer du forbruker. Jo mer strøm du bruker, jo       høyere blir nettleien.


  • Nettleie fastbeløp :

      Alle kunder betaler et årlig fastbeløp. Fastbeløpet fordeles på årets tolv måneder, og betales forskuddsvis.       Skulle du flytte utenfor vårt nettområde, får du tilbakebetalt for den tiden som er betalt inn for mye.


  • Nettleie forbruksavg :

      Forbruksavgiften kreves inn av nettselskapet, på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet. 
      Forbruksavgiften er et fast ørebeløp som følger antall kilowattimer du forbruker.

 

      Følgende kommuner i vårt nettområde er fritatt for forbruksavgift: Karlsøy, Lyngen og Storfjord.


  • Avgift Energifondet : 

      Nettselskapet er pålagt av myndighetene å kreve inn en avgift på 1,00 øre per kWh til       Energifondet. Energifondets formål er å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.

 

      Kontakt Enova på telefon 800 49 003 og få gratis rådgivning om energisparing og -omlegging.

      Se også Enovas nettsider.

 

Jeg har fått en regning på null kroner, hvorfor ?

Dersom vi har beregnet et for høyt forbruk, og avlesningen din viser at dette er feil, kan det hende vi sender ut en regning med tilgodebeløp. Dette fremgår av detaljene på side to av regningen.

Normalt sett vil tilgodebeløp utbetales til det kontonummeret vi har mottatt innbetalingene fra. Dette fremgår også på tilgoderegningen.

Beløpet på en slik faktura vil alltid være 0 siden du ikke skal betale denne.

 

Jeg har fått to regninger for samme periode, stemmer dette?

Hvis du har fått to regninger for samme måned, kan dette skyldes opphør av abonnement. I disse tilfellene vil det bli laget en ny regning for å sikre at du kun betaler til den datoen og den avlesningen som er oppgitt til oss. 


Du skal da forholde deg til regningen som er merket med "OPPHØR" på side 2. For privatkunder inkluderer denne regningen som oftest alt ubetalt frem til oppsigelsestidspunktet.

 

 

Leieboeren min har Undermåler, kan dere regne ut hva han skal betale?

En undermåler er en del av et privat anlegg, og vi har derfor ikke mulighet til å regne ut kostnader tilknyttet disse.


I utgangspunktet skal alle boenheter ha egen måler koblet direkte på strømnettet. 


Dersom du likevel har en undermåler på din utleieenhet kan dette regnes ut enkelt ved å gange forbruket i kWh med prisen for perioden.

Vi tar utgangspunkt i en snittpris på nettleie + kraft på ca 65 øre pr. kWh.  Nettleie utgjør da 35.8 øre, mens strømprisen i 2015 og 2016 har vært rett under 30 øre i snitt.

Dette kan variere avhengig av din strømleverandør. Om fastbeløpet for nettleie skal være med i prisen utgjør dette kr 112 pr måned.


Eksempel på utregning :


Leieboer har brukt 450 Kwh i en måned, dette ganges da med 0,65 for å gi et resultat på kr 292,50

450 x 0,65 = 292,50

Dersom det kreves høyere presisjon ber vi deg bruke prisene som står på regningen for aktuell periode.


Vi anbefaler uansett alle utleiere å få satt opp ordinær strømmåler slik at leietaker kan stå direkte ansvarlig for forbruket i sin boenhet. For å ordne dette må elektroinstallatør kontaktes.