HVA KOSTER DET Å FREMFØRE STRØM TIL BOLIG/FRITIDSBOLIG?

Enkel veiledende pristabell for stikkledninger inntil 30 meter.
Dette gjelder fra eksisterende nett og til inntaksskapet / tilknytningsskap.

 

Fra nett   Kostnadestimat 
 10 meter   14.000
 20 meter     20.000
 30 meter  26.000

 

For komplekse anlegg benytter vi tilbud innhentet fra vår utførende entreprenør. Med komplekse lavspenningsanlegg menes anlegg i industri og næringsbygg.

 

FORBEHOLD

  • Grøftekostnader tar utgangspunkt i morenemasser. 
  • Fjell, asfalt, vinterarbeid, samt endring av grøftelengder vil gi endring i prisen.
  • Vintertillegg (tining/snørydding/etterarbeid) kan gi betydelig kostnadsøkning og dekkes ikke av bunnfradrag.

 

Kontakt autorisert installatør/elektriker for videre saksgang. Se egen side for Bygge og grave i venstremenyen.

Formelt brev om anleggsbidrag mottar du når forhåndsmelding fra installatør behandles av oss.

 

  

VI HAR BESTILT STRØM, NÅR KOMMER TROMS KRAFT?

 

  • Har installatør levert forhånds/ferdigmelding ?
  • Er anleggsbidrag mottatt og akseptert?

 

FORHÅNDSMELDING:

Så snart du bestiller installatør/elektriker, vil denne sende en forhåndsmelding til Troms Kraft Nett AS

 

FERDIGMELDING:

Når Troms Kraft Nett AS mottar installatørens ferdigmelding, vil anlegget normalt få tilkoblet spenning og måler i løpet av de fem nærmeste virkedagene.

 

FREMFØRING/KABELLEGGING:

Bestilles når aksept på anleggsbidragsbrev er mottatt fra kunde.
Leveranse tar normalt sett fra 8 uker, dette kommer an på anleggets/ fremføringens kompleksitet.

 

MÅLERMONTASJE:

Normalt innen fem virkedager etter at ferdigmelding er mottatt fra installatør.
Netteier skal ikke spenningssette/tilkoble et anlegg før ferdigmelding foreligger.

 

HVILKE AVSTANDER GJELDER?

Minsteavstander for lavspenningsluftlinjer i meter: 

  

 

Blank line i m

Belagt line i m

Kabel i m

Høyde over terreng

4,0

4,0

4,0

Høyde over vei

6,0

6,0

6,0

Direkte avstand til bygninger og andre gjenstander

1,5

0,1

0,1

Høyde over hustak og lignende

4,0

2,5

Betryggende

Høyde over balkonger, stillaser og lignende

4,0

2,5

2,5

Høyde over sterkt beferdede plasser

Ikke tillatt

6,0

6,0

 

For mer utfyllende tabeller, trykk her: Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg

 

HVA KOSTER DET Å BYGGE OM FRA LUFTSTREKK TIL JORDKABEL?

 

Enkel pristabell: 

Fra stolpe

Kostnadsgrunnlag

Reinvesterings- fradrag

Sum

Pris inkl.mva

10 meter

14000

8000

6000

7500

20 meter

20000

8000

12000

15000

30 meter

26000

8000

18000

22500

40 meter

32000

8000

24000

30000


Forutsatt kapasitet på nettet og at det er ført frem 3 fase til nærmeste stolpe/skap vil en stikkledning på 40 meter komme på omtrent kr. 30 000,- inkludert merverdiavgift.

 

FORBEHOLD

  • Grøftekostnader tar utgangspunkt i morenemasser. 
  • Fjell, asfalt, vinterarbeid, samt endring av grøftelengder vil gi endring i prisen.
  • Vintertillegg (tining/snørydding/etterarbeid) kan gi betydelig kostnadsøkning.

 

NY ELLER EKSTRA MÅLER I EKSISTERENDE BOLIG. HVA KOSTER DET?

 

Ta kontakt med installatør for veiledning og pris for installasjonen. Installatør sender forhåndsmelding og saken blir behandlet.

Dersom det påløper kostnader fra Troms Kraft vil du få beskjed om dette. Her er det normalt sett kun kostnader til installatør, dersom det ikke er behov for forsterkning i Troms Krafts nett.

 

JEG VIL BYGGE OM TIL 3 FASE, HVA GJØR JEG?

Ta kontakt med installatør for veiledning og pris for installasjonen. Installatør sender forhåndsmelding og saken blir behandlet.

Dersom det påløper kostnader fra Troms Kraft vil du få beskjed om dette. Her er det normalt sett kun kostnader til installatør, dersom det ikke er behov for forsterkning i Troms Krafts nett.

 

JEG VIL GJØRE TILTAK MED VEGGEN/VINDSKI DER STRØMLEDNING ER, HVA GJØR JEG?

 

Dersom du skal gjøre endringer på bygg som krever frakobling av strøm kan du benytte følgende skjema for å bestille dette : Midlertidig til/Frakobling 

Hvis dette samkjøres med andre endringer i det elektriske anlegget vil din installatør bestille dette fra oss, og du trenger ikke fylle ut skjemaet.

 

JEG SKAL BYGGE OG KABEL/LUFTLINJE ER I VEIEN. HVA GJØR JEG?

Følg lenken under: 

Prisforespørsel for flytting/omlegging av eksisterende strømnett

 

KAN MAN GRAVE STIKK-KABELGRØFT SELV?

Nei. Troms Kraft eier stikkledningen og er ansvarlig for grøfta.

Denne ledningen må legges etter gjeldende forskrifter, og vi ønsker å oppfylle disse forskriftene. Derfor har Troms Kraft rammeavtale med egne prekvalifiserte maskinentreprenører som utfører slikt arbeid for oss.

 

KAN KABELEN LEGGES OPPE PÅ BAKKEN?

Nei. Dette er ikke noe Troms Kraft praktiserer. Alternativet blir å plassere grensesnittet(tilknytningsskap, byggestrømskap) inntil nærmeste nett og derfra er det kundes anlegg, og ikke Troms Kraft sitt ansvar.