Feil og strømstans

 

følg oss på facebook 

Ved hendelser i nettet, strømbrudd o.l. vil informasjon bli lagt ut på vår facebook-side. Ved større strømbrudd, både av omfang og i tid, vil informasjonen på facebook blir oppdatert fortløpende. I tillegg til facebook legges det også ut informasjon på forsiden til tromskraftnett.no og feilmeldingstelefonen.

 

Planlagte strømutkoblinger 

Av og til krever arbeid i nettet at strømmen må kobles ut. Ved å velge sms-varsling vil du blir direkte varslet på din mobil dersom en planlagt strømstans berører din adresse. Informasjon om alle våre planlagte utkoblinger legges også fortløpende ut her på tromskraftnett.no. 


Logg deg inn på Min side (påloggingsvindu på forsiden) og kryss av for hvordan du ønsker å bli varslet.

 

 

Feilmelding

For informasjon om feil eller melding av feil i strømnettet, ring 77 60 11 11.

Et strømbrudd kan ha mange årsaker som vind, lynnedslag, teknisk feil eller graveuhell. 

 

Tips ved feil:

  1. Sjekk om naboene har strøm. Dersom naboene har strøm bør du ta en kontroll av ditt eget anlegg. Dersom flere hus er uten strøm ligger feilen sannsynligvis hos Troms Kraft. Har du hørt smell, sett lysglimt eller røyk, er dette informasjon som kan hjelpe oss å rette feilen. Ta kontakt på feilmeldingstelefonen.
  2. Sjekk alle sikringene i sikringsskapet for å utelukke at det ikke er en feil du selv kan rette opp.   NB! Har du luftledninger til huset er hovedsikringene ofte plassert på loftet.
  3. Sjekk jordfeilbryteren. Dersom denne har slått seg ut har du en jordfeil. Du kan forsøke å slå den den på igjen. Les mer om jordfeil og hva du kan gjøre her

 

Kan det være en varslet strømstans?

Klikk her for meldinger om arbeid i strømnettet. Og husk du kan blir varslet med sms, se lenger opp.