Kompensasjon ved strømbrudd

Kompensasjon ved langvarig strømavbrudd 

Døgnet rundt sørger Troms Krafts medarbeidere for at 10.000 kilometer kraftlinjer i Troms får ettersyn og vedlikehold. Til tross for dette, opplever vi fra tid til annen brudd i strømforsyningen.

 

Troms Kraft Netts kunder har i snitt 2,1 avbrudd i året. Totalt utgjør dette cirka 3,9 timer i året for en gjennomsnittskunde. Det vil si at våre kunder i 99,92 prosent av årets timer har stabil strømforsyning. Dette er vi fornøyd med, tatt i betraktning de geografiske og klimatiske forhold her i nord.  

 

Skulle du likevel oppleve mer enn 12 timer sammenhengende avbrudd i strømforsyningen kan du søke netteier, i dette tilfellet Troms Kraft Nett AS, om økonomisk kompensasjon.

 

Troms Kraft Nett AS er i henhold til gjeldende forskrifter pålagt å utbetale kompensasjon ved dokumenterte langvarige strømavbrudd til våre kunder.


Kompensasjonsbeløp

I henhold til gjeldende forskrifter gjelder følgende satser:

  • 600 kr for avbrudd mellom 12 og 24 timer

  • 1.400 kr for avbrudd mellom 24 og 48 timer

  • 2.700 kr for avbrudd mellom 48 og 72 timer

  • For avbrudd utover 72 timer skal det gis et tillegg på 1.300 kr for hver påbegynte 24-timers periode


For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Dette betyr at om årlig nettleie for din fritidsbolig er anslått til 2.000 kroner, er 2.000 kroner også øvre grense for kompensasjon for langvarige strømavbrudd samme år.

 

Ordningen gjelder ikke dersom du har en avtale med netteier om overføring som kan utkoples.


Når og hvordan søker du kompensasjon?

For å søke kompensasjon benyttes et elektronisk skjema, se lenger ned. Ferdig utfylt går dette direkte til Troms Kraft Nett AS.

 

Du er selv ansvarlig for å fremme krav om kompensasjon innen rimelig tid, og senest innen tre måneder, etter at normal strømforsyning er gjenopprettet.

 

Skjema for Kompensasjon ved langvarige strømbrudd

 

Utbetaling til kunder som har fremmet krav og er berettiget kompensasjon vil skje kvartalsvis.