Nett og nettleie

 

 

Døgnet rundt ivaretar Troms Kraft nærmere 10.000 kilometer strømlinjer. Linjer som trenger vedlikehold og som må fornyes om vi skal være i stand til å levere stabil og sikker strøm til deg. I mange år har du som innbygger i vårt konsesjonsområde betalt en lavere nettleie enn mange andre i landet. Det skal du fortsatt også gjøre for 2020. 

 

For nettleiepriser se her »

  

Som nettkunde betaler du din lokale netteier for distribusjon av elektrisk kraft fram til boligen din. Nettvirksomheten drives som et monopol og er regulert av myndighetene gjennom Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). I Norge i dag finnes det i underkant av 130 nettselskap, med monopol på hver sine geografiske områder. Man kan derfor ikke velge hvilket nettselskap man vil tilhøre da dette bestemmes ut fra din adresse.

 

Nettleien har en fast og en variabel del. Den variable delen regnes per kilowattime forbrukt, slik at de kundene som bruker mest strøm betaler mest nettleie.

 

Nettleie- og tilknytningsvilkår

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere (husholdning/hytter). Avtaledokumentet er todelt:

  • Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunde og nettselskapet
  • Tilknytningsavtalen som regulerer forholdet mellom eieren av den elektriske installasjonen som skal eller er knyttet til nettet og nettselskapet

 

 

Hvordan fastsettes nettleien?

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som årlig bestemmer inntektsrammen til hvert enkelt nettselskap. Rammen skal over tid dekke kostnadene ved vedlikehold, drift og avskrivning av nettet. Og nettleien avhenger av hvor mye dette koster.  

 

Det er ingen sammenheng mellom nettleie og kraftpris. Nettleien du betaler fastsettes ved inngangen av et nytt år, og forblir fast gjennom hele året. Kraftprisen er en omsettelig vare som kjøpes og selges på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool.