Bestill varsel om strømstans

Som kunde hos Troms Kraft kan du motta varsel på SMS eller epost om arbeid i strømnettet, det vil si planlagt strømstans. 

 

Som bruker av tjenesten blir du varslet på forhånd når vi planlegger strømstans i et område der du er registrert som eier/bruker av et anlegg. Alt du trenger å gjøre er å logge inn her på vår hjemmeside og oppdatere din kontaktinformasjon med korrekt mobilnummer eller epostadresse som du ønsker å bli varslet på. Man kan legge inn særskilt kontaktinformasjon pr.anlegg.

Har du spørsmål vedrørende dette, kontakt vårt kundesenter på 77 60 11 11

 

 

 

Planlagt strømstans

 

STORFJORD OG LYNGEN 26.06.18 OG 27.06.18

Kunder fra Larsbergan, Skibotn, Skibotndalen og til Hellaren, samt fra Polleidet, Furuflaten og til Kileng vil oppleve et kort strømblink tirsdag 26. juni kl. 23:00 og onsdag 27. juni kl. 23:00 pga. omkoblinger i høyspentnettet.

 

TORSKEN 27.06.2018

Kunder i Medbyveien 173 - 195 utkobles onsdag 27. juni fra kl. 10:00 til kl. 15:00 pga. arbeid på strømnettet.

 

MÅLSELV 27.06.2018

Kunder i Rustadhøgdveien 10, Rustadveien 24, 26 og 28 og Kapellveien 1 utkobles onsdag 27. juni fra kl. 11:00 til kl. 13:00 pga. arbeid på strømnettet.

 

TROMSØ 26.06.2018

Kunder på strekningen Lyseheimen til Gamnes vil bli utkoblet tirsdag 26.06 fra kl. 10:00 til kl. 11:30. Kunder fra Gamnes til Ringvassøy trafo vil bli utkoblet samme dag fra kl. 12:00 til kl. 15:00 i forbindelse med arbeid på høyspentnettet.

 

TROMSØ 25.06.2018

Kunder i Langnesveien 11-13-15 og 17 vil bli utkoblet mandag 25.06 fra kl. 12:00 til kl. 15:30 pga. arbeid i strømnettet.

 

STORFJORD 25.06.2018

Kunder på Samfunnshuset i Skibotn vil bli utkoblet mandag 25.06 fra kl. 12:30 til kl. 13:30 i forbindelse med arbeid i strømnettet.

 

STORFJORD 25.06.2018

Kunder på Samfunnshuset i Skibotn vil bli utkoblet mandag 25.06 fra kl. 12:30 til kl. 13:30 i forbindelse med arbeid i strømnettet.

 

TROMSØ 25.06.2018

Kunder i Tønsnesveien, Kveldsolveien og Skogveien i Tromsdalen vil bli utkoblet mandag 25.06 fra kl. 12:00 til kl. 14:00 i forbindelse med arbeid i høyspentnettet.

 

TROMSØ 25.06.2018

Kunder i Oldervik vil bli utkoblet mandag 25.06 fra kl. 12:00 til kl. 12:30 pga. arbeid i høyspentnettet.

 

STORFJORD 25.06.2018

Kunder i Skibotn vil bli utkoblet manfag 25.06 fra kl. 11:00 til kl. 12:00 i forbindelse med arbeid i høyspentnettet.

 

Henvendelser ang. strømstans rettes til:
Troms Kraft Nett AS
tlf: 77 60 11 11

Ved feil:

Ved strømbrudd legges informasjon ut på vår feilmeldingstelefon: 77 60 11 11. 

 

Vi kan på nåværende tidspunkt ikke tilby varsling ved strømbrudd forårsaket av feil. Dette fordi vi i feilsituasjoner setter alle beredskapsressurser inn på å lokalisere og reparere feilen.