Skogrydding

Vegetasjon - største enkeltårsak til strømbrudd i Norge  

Vegetasjon er en viktig årsak til lengre avbrudd og ikke-levert energi i Norge. Mer skog og klimaendringer gjør at vegetasjon fortsatt vil være en viktig utfordring for kraftbransjen i årene som kommer.

 

Arbeidet med skogrydding er derfor viktig for å sikre god og stabil strømleveranse. I tillegg bidrar det til høyere sikkerhet for alle som bor og ferdes i nærheten av våre linjer. De fleste har opplevd at strømmen kan bli borte, og ofte skyldes dette at trær har veltet over, eller har kommet for nær linjenettet. I slike tilfeller er det fare for personsikkerheten, og derfor stiller også myndighetene krav til en gitt avstand mellom kraftlinjen og vegetasjon.

 

Lavspenningsluftlinjer er kraftlinjer fra transformatorer og inn til den enkelte husstand. Volumet er naturligvis stort, og de befinner seg gjerne i boligområder. For høyspenningslinjer er kravet til avstand mellom kraftlinjen og vegetasjon eller bygninger naturlig nok større.

 

Arbeidet blir varslet før oppstart.

 

For mer informasjon se NVEs veileder om skogrydding i kraftledningstraseer