Bygge og grave

 

Brosjyre Arbeid nær høyspenningslinjer og kabler (pdf)

 

LEIE AV BYGGESTRØMSKASSER

Troms Kraft leier ikke ut byggestrømkasser. Har du behov for midlertid strømforsyning, en byggestrømkasse, finnes det mange tilbydere av det i markedet. Ta kontakt med en installatør og de vil kunne hjelpe deg. 

 

FAKTURERING

Installatør sender melding til Troms Kraft Nett om byggestrøm og kunde. Dette danner grunnlag for fakturering av midlertidig strømforsyning.

 

Til- og frakobling og akontobeløp for 2 mnd kommer på første faktura. Så mottar du akontofaktura annen hver måned, med avregning i januar basert på avlesninger fra deg. Akonto innbetalinger trekkes fra.

 

Vi anbefaler våre kunder å for planlegge faststrøm, se Nytilknytning, så  tidlig som mulig i byggeprosessen da byggestrøm alltid vil være mer kostbart enn faststrøm. 

 

SPØRSMÅL

Kontakt Kundeservice på telefon 77 60 11 11 eller e-post kunde@tromskraft.no