Endring i forskrift om fellesmåling

 

Endring i forskrift 302 om fellesmåling

 

10. november 2009 vedtok NVE å endre forskrift 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften) slik at rett til å kreve fellesmåling per felles inntaksledning er opphørt. De vedtatte endringene trådte i kraft 1. januar 2010.

 

Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal nå måles og avregnes hver for seg. Eksisterende fellesmålte kunder vil imidlertid kunne forbli fellesmålt inntil innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) i det aktuelle nettområdet. Innføring av AMS skal være utført innen 1. januar 2019.

 

I tilfeller der individuell måling og avregning vil medføre urimelige merkostnader, skal nettselskapene også ved forespørsel tilby fellesmåling. I slike tilfeller må det gjøres en individuell avveining hvorvidt kostnadene ved innføring og administrering av individuell avregning i det aktuelle bygget står i forhold til fordelene.