For installatører


  

 

Troms Kraft Nett AS er en ansvarlig netteier for et av landets største nett. I vårt konsesjonsområde har vi om lag 10.000 kilometer med kraftlinjer som går til lands, gjennom vann og i lufta med.

 

I menyen til venstre vil du som installatør finne informasjon om våre krav og rutiner, og hvordan du som installatør forholder deg til Troms Kraft.

 

Her finner du de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Eventuelle endringer, oppdateringer og oppretting av nye vil bli meldt i «boksen» for Forhåndsmelding i Elsmart.