Jordfeil og spenningsklage

Jordfeil og spenningsproblem

Dersom installatøren mener at jordfeilen/spenningsproblemet ligger utenfor kundens anlegg skal feilen meldes til Troms Kraft.

 

Meld her:    Melding om jordfeil 

                  Melding om spenningsproblem

 

Saksgang ved jordfeil:

 

  • Installatøren melder jordfeilen til Troms Kraft
  • Jordfeilsøk utføres så snart som praktisk mulig
  • Når en jordfeil er lokalisert blir installasjonens eier/bruker pålagt utbedring

 

 

Saksgang ved spenningsproblem:

 

  • Så snart et spenningsproblem er meldt inn, vil det, i de fleste tilfeller, bli satt opp en spenningslogger som registrerer spenningskvaliteten i minimum en uke
  • Er det resultater utover kravene fra forskrift om leveringskvalitet, vil tiltak bli gjort

 


Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Måleutstyr