Fra fellesmålt til individuell

Gjelder borettslag og sameier med felles måler

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk AMS (avanserte måle- og styringssystem). AMS innebærer at alle husstander får en såkalt ”smart måler” som registrer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjonen om forbruket til nettselskapet.

 

Bestemmelsene om AMS trer i hovedsak i kraft 1. januar 2019. Det er satt lik frist for hele landet.

 

Det er opp til hvert enkelt borettslag/sameie når overgang fra fellesmålt til individuell måling skal skje, innenfor fristen 1. januar 2019.

 

Rutine

  • Borettslaget skal selv ta kontakt med installatør for å klargjøre for måling for hver enkelt boenhet.
  • Installatør følger de vanlige rutinene for forhåndsmelding og ferdigmelding av anlegg. Dette betyr at hver melding må inneholde opplysninger om ny nettkunde.
  • Målepunktene skal tilfredsstille REN blad 4000-4003.
  • Alle kostnader knyttet til dette dette dekkes av kunden. Dette gjelder også der det tidligere vært individuell måling.
  • Installatør må sørge for at hvert anlegg er merket på en tilfredsstillende måte slik at anleggene ikke kan forveksles.


Når installatør har klargjort for måling setter Troms Kraft opp nye målere og registrerer abonnementene. Dette skjer uten kostnader for kunden. Ønsker kunden fjernavlest måler koster dette 1.000,- per måler og forutsetter god gsm-dekning der måler eller målerne er montert.