Prekvalifisering

 

Troms Kraft Nett AS ønsker å legge til rette for en mest mulig effektiv tilknytningsprosess til strømnettet vårt. Derfor prekvalifiseres vi installatører som kan utføre både legging av stikkledning og koble til måler. Det kan være mer tidseffektivt og gi deg bedre kontroll dersom din installatør er prekvalifisert. 

 

Vi tilbyr kurs og kompetanseheving for alle installatører som ønsker prekvalifisering. 

  

Pre-kvalifiserte elektroinstallatører må være godkjent av nettselskapet for å kunne utføre arbeid i grensesnittet mellom nettselskap og sluttkunde i Troms Kraft Nett AS sitt forsyningsområde. Andre installatører kan fortsatt utføre installasjonsarbeid hos sluttbrukeren.

  

Prekvalifiseringsordningen er delt inn i to nivå:

 • Nivå 1 Arbeid på isolerte kabelnett inntil 160A
 • Nivå 2 Arbeid på isolerte luftnett inntil 160A

 

Godkjente installatører

Følgende el-installatører er godkjent for arbeid på vårt nett:
 • Bravida Tromsø
 • Caverion Norge AS, avd. Tromsø
 • El-Partner AS
 • Elektriske anlegg Installatør H Madsen
 • Elflod Hansen
 • Eltro Installasjon AS
 • Frost Kraftentreprenør AS
 • GK Elektro
 • Ing./Inst. F. Isaksen AS
 • Karlsens Elektro AS
 • Kolbjørn Olsen AS
 • Myre Elektroteknikk AS
 • Nord-norsk Elektro AS
 • Ringjord Elektro AS
 • Spider Industrier AS
 • Øverbygd Elektro AS