Utlevering av målerkomponenter

Troms Kraft Nett har standardisert utvalget av lagerførte strømtrafoer. Avvik fra dette medfører ekstra bestilling og vil medføre endring av anleggsbidrag. Se brosjyre for lagerførte trafoer her.

Lagerførte trafoer: 

Typebetegnelse Omsetning Ytelse Klasse Tegniske data / Mål for skinne / kabeldimensjon
IA60B31 150/5 0,1-2,5VA 0,2S skinne 30x10mm Ø24,5mm
IA70B41 300/5 0,1-3VA 0,2S skinne 15x40/30x30mm Ø35mm
IA70B41 600/5 0,1-5VA 0,2S skinne 15x40/30x30mm Ø35mm
IA85B61 600/5 0,1-5VA 0,2S skinne 15x60/30x50/30x40mm Ø43mm
IA85B61 800/5 0,1-5VA 0,2S skinne 15x60/30x50/30x40mm Ø43mm
IA85B61 1200/5 0,1-5VA 0,2S skinne 15x60/30x50/30x40mm Ø43mm
IA140B102 2000/5 0,1-5VA 0,2S skinne 100x30mm
IA140B102 2500/5 0,1-5VA 0,2S skinne 100x30mm
IA140B103 3000/5 0,1-10VA 0,2S skinne 100x50mm
MOK 230 NA   NA 4A, 50kA sikring
MOK 400 NA   NA 4A, 50kA sikring