Melding i Elsmart

 

 

Elsmart - for enklere meldingshåndtering

Troms Kraft Nett  AS har valgt Elsmart som sitt system for meldingshåndtering.
Nye brukere kan melde seg inn i systemet på  www.elsmart.com 

Fagpersoner som ikke har registrert eget selskap og som skal melde anlegg i egen bolig, kan melde dette på papirskjema mot et behandlingsgebyr på kr 1250,- inkl.mva.

 

Hensikt

Dokumentet angir netteiers krav til utfylling av melding om installasjonsarbeid.

Omfang

Meldingen fylles normalt ut i Elsmart av autorisert installatør for arbeid på nettkundens anlegg.

 

Krav til utfylling av melding om installasjonsarbeid 

Generelt

 

 • Kundenavn skrives uten komma, utfylles med “Fornavn”, ”Mellomnavn” og ”Etternavn”.
 • Navn som benyttes i felt Eier/Byggherre/Bestiller er den som vil få faktura på eventuelt anleggsbidrag eller kostnader
 • Det skal benyttes Elsmart kartløsning på alle meldinger for alle Nye installasjoner, flytting av inntak og andre planlagte gjøremål TK skal utføre.
 • Ved sammenslåing av anlegg meldes det anlegget som videreføres. Nedtatt målernummer og målerstand, samt dato dersom denne avviker fra ferdigmeldingsdato, føres i feltet for tilleggsopplysninger.
 • Bruker opprettes av Admin- ansvarlig i bedrift under Admin-fanen. Melding med Admin som saksbehandler blir avvist. Meldingen skal opprettes av bruker registrert med navn, tlf og E-post adresse.
 • Admin må oppdatere endringer som omhandler selskap/nye brukere
 • Bruk Nytt Notat, ved beskjeder /meldinger som er viktig for saksbehandler.

 

Eier/Byggherre/Bestiller

 

 • Navn og adresse - blir mottaker av faktura for eventuelle kostnader/ anleggsbidrag.
 • Anleggsadresse - Hvor jobben utføres.
 • Oppg./Etg./Leil – Fylles ut for leiligheter og nye boenheter i eksisterende installasjoner
 • Tlf kunde - Skal alltid utfylles.
 • Epost - Skal alltid utfylles
 • G. nr B. nr og eventuelt Feste nr. oppgis.
 • Bruksområde – Hva brukes anlegget til. Eksempelvis Bolig, Gårdsbruk, Gatelys etc.
 • På meldinger for Næringsbygg og komplekse anlegg kreves det 1- linje skjema -komplekse anlegg er anlegg med mer enn ett målepunkt.
 • På Meldinger for Blokk kreves det plantegning over leilighetene med leilighetsnummer.
 • Tekniske data- omhandler installasjons anlegg.

 

Installasjonstype: Ny installasjon

Benyttes for:

 

 • Hovedanlegg i bolig.
 • Fellesanlegg i blokk og næringsbygg.
 • Det første anlegget som meldes i Blokk og næringsbygg uten fellesanlegg
 • Det skal benyttes Elsmart kartløsning , marker med hus eller pil.
 • Klare mangler i “kart markering” og feil avvises av saksbehandler.
 • Bruk Nytt Notat, ved meldinger som er viktig for saksbehandler.

 

Installasjonstype: Nytt anlegg i eksisterende

Benyttes for:

 

 • Hybelleilighet i bolig.
 • Leiligheter i blokk med fellesanlegg.
 • Øvrige anlegg som meldes i Blokk og næringsbygg uten fellesanlegg etter første melding.

 

Installasjonstype: Midlertidig installasjon

Benyttes for:

 

 • Nytt midlertidig måleranlegg.
 • Meldinger uten kart avvises av saksbehandler.
 • Maks 3 års varighet

 

Installasjonstype: Endring av OV/HS

Benyttes for:

 • Overbelastningsvern/Hovedsikring endres
 • Ombygging fra luft til jordkabel.
F.eks. ved ombygging fra 1 fase til 3 fase anlegg eller økning fra 3x25 A Til 3x50 A).
 • Meldingen må utfylles med nødvendige opplysninger om kunde og anleggsdata.
 • Måler nr. skal oppgis.

 

Installasjonstype: Arbeid i målepunkt

Benyttes for:

 • Sammenslåing av anlegg
  • Bilde av måler med synlig målerstand legges som vedlegg i meldingen
 • skifte av måler
 • skifte av målersløyfe eller annet
 • arbeid som medfører bryting av plombering når størrelse på H.s / Obv ikke endres.
  • Målernummer. skal oppgis. Meldinger uten målernummer vil bli avvist av saksbehandler.
  • Meldingen må utfylles med nødvendige opplysninger om kunde og anleggsdata.
  • Øvrige endringer som er meldingspliktig.

 

Generelt 

Forventet tilknytningsdato: 

 • Datoen brukes av TK Nett for tilkobling

 

Antatt ferdigdato: 

 • Datoen brukes av DLE ved ferdig kontroll.

 

Tilleggsopplysninger Tekniske data installatør: 

 • Skal benyttes for beskrivelse av hva jobben omfatter.
  • Det vises for øvrig til krav i FEL vedr hva beskrivelsen skal inneholde.

 

Tilbakemelding fra nettselskap: 

 • Her registrerer nettselskapet tekniske data for anlegget.

 

Stikkledning tilkobles: 

 • Viser grensesnitt mellom TK’s anlegg og kundes anlegg.

 

Stikkledning/Målerpunkt/Nettkunde(ferdigmelding)

Dato ønskes utført: 

 • Skal være minst 5 virkedager etter at ferdigmelding sendes.

 

Kontaktperson navn:

• Brukes dersom tilgang til måleranlegget gis / nøkkel utleveres av andre enn installatør.

 

Nettkunde er/blir: 

 • Kunde som skal ha faktura på strømforbruk/nettleie. Skal utbygger være abonnent frem til en eventuell overtagelsesdato må utbygger registreres her.

 

Vedlegg til melding: 

 • Her skal skjemaer legges.
 • Bilder sendes som jpg- filer.
 • For øvrige dokumenter benyttes pdf.-, Word- eller Excel format. 

 

 

Klikk her for utskriftsvennlig versjon av denne informasjonen