Standardavtaler

Næringskunder

 

Standardvilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder - Bokmål

Standardvilkår for nettleige og tilknytning for næringskundar - Nynorsk

 

Nettleie- og tilknytningsavtale for næringskunder (benytt lenkene over for å laste ned avtale) regulerer forholdet mellom næringskunder og nettselskap, og mellom nettselskap og eier av det elektriske anlegget (vilkår for tilknytning). Avtalen er generell og viser til de enhver tids gjeldene vilkår for tilknytning og nettleie. Ved eventuelle særlige kontraktsbestemmelser eller spesifikasjon av leveringsvilkårene skal disse utarbeides som vedlegg til avtalen. Avtalevilkårene ble sist revidert 16.12.2020 og nye vilkår gjelder fra 1.2.2021.

 

Avtale om Fleksibelt forbruk 

Fleksibelt forbruk er et tillegg til standard nettleieavtale og inngås for anlegg med redusert krav til forsyningssikkerhet. Ordningen er etablert som et viktig virkemiddel for nettplanlegging og drift, men gir også økt lønnsomhet for kunden gjennom redusert nettleie for anlegg der reserve er tilgjengelig. 

Les mer om fleksibelt forbruk her