Presse

 

Kontaktpersoner troms kraft nett AS

  

Driftsforstyrrelser, strømbrudd o.l.

Driftssjef: Per-Magne Johansen

Telefon: 907 31 502

E-post: per-magne.johansen@tromskraft.no

 

eller

Avdelingssjef Montasje: Torfinn Salmi

Telefon: 481 08 548

E-post: torfinn.salmi@tromskraft.no

 

  

Øvrige henvendelser:

Administrerende direktør Eirin Kjølstad

Telefon:  905 65 329

E-post: eirin.kjolstad@tromskraft.no 

 

 

 

eller

Avdelingssjef kunde og kommunikasjon: Hege Villumstad

Telefon:  915 15 750

E-post: hege.villumstad@tromskraft.no