Bardudalen

  

Først ute med komposittstolper


En ny stolpe-æra innledes i Troms. Kompositt erstatter impregnerte trestolper og Troms Kraft er allerede godt i gang med del to av prosjektet; Hamran - Strømsmo.


I Bardudalen bygger TKE den nye Bardulinja med Troms og Troms Krafts aller første komposittstolper. Den nye og oppgraderte 22 kV-linja skal legge til rette for ny småkraftproduksjon i tillegg til å styrke den generelle forsyningssikkerheten. Sammen med den nye Brensholmen-linja er dette fylkets første med komposittstolper.

- Dette er to meget spennende utviklingsprosjekter for Troms Kraft. Ikke bare er det en helt ny type stolper, men i Bardudalen går vi også bort fra traverser og har valgt single stolper med trekantoppheng, forteller Solvar Nordheim, prosjektleder i Troms Kraft.

 

Første del av strekningen, Strømsmo - Altevann, stod ferdig i 2015. I 2016 fortsetter arbeidet videre mot Hamran som forventes å være ferdig montert i 2017.

Totalt skifter Troms Kraft ut mer enn 30 kilometer med høyspent kraftlinje. Hele linja legges i eksisterende trase, men trenger mindre plass da den nye er av typen "single pole". Oppgraderingen vil styrke forsyningssikkerheten til eksisterende kunder og legge til rette for fremtidig næringsutvikling i området. De totale kostnadene er beregnet til om lag 90 millioner kroner.

 

Om kompositt - tre store fordeler; levetid, miljøbelastning og økonomi


Komposittmastene trenger ikke impregnering og den lave vekten og utførelsen medfører lavere utslipp ved transport og installasjon. Den lave vekten gjør at man kan bygge linjer i utmark med minimale belastninger for naturen rundt, spesielt ved bruk av helikopter. Mastene kan da monteres ferdig beslått med isolatorkjeder, travers m.m. for deretter å bli flydd direkte ut på monteringsstedet.


Mastene består av moduler, der mindre moduler kan lagres inne i større moduler, noe som sparer plass. Transportkostnadene frem til kraftlinjen reduseres vesentlig ettersom man kan anvende vanlige trailere. En trailer kan frakte 53 komposittmaster mot tidligere 15 tremaster på ett lass. Lav vekt betyr også rimeligere frakt, både med trailer og helikopter.

 

En av de største fordelene med komposittmaster er likevel levetiden på mastene. Komposittmastene har en forventet levetid på opptil 120 år i norsk klima. Levetiden på tre, stål og betong er gjennomsnittlig 50 år.