Ny 132 kV Bardufoss - Finnfjordbotn

                                                                     Klikk på kartet for større bilde

 

Troms Kraft Nett AS har igangsatt planlegging av ny 132 kV kraftlinje mellom Bardufoss sentralnettpunkt i Målselv kommune og Finnfjordbotn trafostasjon i Lenvik kommune. For å bekjentgjøre planleggingen er det sendt en melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hovedhensikten med meldingen er å få inn synspunkter på planene og det foreslåtte utredningsprogrammet.

 

To aktuelle trasealternativer er vurdert.


Alternativ 1 regnes som hovedtrase. Traseen går parallelt med eksisterende to 132kV kraftlinjer mellom Bardufoss og Finnfjordbotn utenom følgende områder:

  • Fra Bardufoss trafo til ca. 200 meter nord for statens skogplanteskole på Fossmoen planlegges linja lagt etter egen trase.
  • Ved Sørmoen i Djupvågen legges kraftlinja etter ny trase høgere opp i lia for å unngå nærføring / konflikt i forbindelse med bebyggelse og kirkegård.


Alternativ 2 er traseen mellom Andselv og Sørreisa som går lengre inn på fjellplatået enn alternativ 1. Traseen følger myrdragene på ca. kote 330 fram til Vegavatnet og går herfra til Nordli hvor den fortsetter parallelt med eksisterende trase.


Når alternativ 1 velges som hovedtrase skyldes det at konsekvensene i forbindelse med natur, miljø og samfunn reduseres betydelig ved parallelføring av traseene. 

 

BAKGRUNN FOR MELDINGEN

I henholdsvis 1962 og i 1969 ble det bygd to parallelle kraftlinjer som i dag driftes på 132 kV (95 mm2 FeAl) mellom Bardufoss og Finnfjordbotn transformatorstasjon. Linjene går fra sentralnettpunktet i Bardufoss til Finnfjordbotn trafostasjon. Videre forsynes følgende trafostasjonene på Senja (Silsand, Svanelvmoen, Stonglandseidet og Straumsnes), over en 66 kV linje som starter i Finnfjordbotn transformatorstasjon. Det beskrevne nettet representerer i dag eneste forsyning i regionalnettet til området Senja/Finnfjordbotn/Sørreisa.

En ny linje med tilstrekkelig kapasitet og forbedret leveringssikkerhet vil bidra til forutsigbarhet med tanke på videreutvikling av industrien ved Finnfjordbotn og ellers i Senjaområdet. Det forventes også en viss lastutvikling i alminnelig forsyning i Finnsnes by.