22 kV-linje Hessford - Dåfjord

Norway Royal Salmon (NRS) trapper opp aktiviteten i Nord-Norge og investerer 750 millioner kroner i et nytt smoltanlegg i Dåfjord, på Ringvassøya, i Karlsøy kommune.

http://www.bygg.no/article/1397689

 

Etableringen i Dåfjord vil kreve et så høyt effektuttak at oppgradering av eksisterende høyspenningslinje fra Hessfjord trafostasjon til Dåfjord er uunngåelig.  

 

I praksis må det bygges ny høyspenningslinje. Det må påregnes kortvarige strømstanser. 

 

Tiltaket medfører følgende anleggsarbeider:

   

  • Rydding av skog i linjetrase
  • Graving av grop for høyspenningsmaster og barduner
  • Røysing av stolper og bardunmontasje
  • Uttrekking og strekking av ledninger inkl. midlertidige kabler
  • Anleggstransport med terrengkjøretøy langs linjetrase og fra vei til trase
  • Anleggstransport langs vei
  • Graving av ca 600 m høyspenningskabel fra linja til den nye fabrikken. Anleggsarbeidene er planlagt startet vinter 2020. 

 

Under Dokumenter i menyen til venstre finner du detaljerte trasekart samt diverse andre dokumenter som hører til prosjektet. 

 

Ny linje er planlagt bygget i både eksisterende og en ny trase. Ny der hvor vi prøver å komme oss bort fra myrområder som gjør drift og vedlikehold av linjen ekstra krevende. Det blir sendt ut informasjonsbrev til alle berørte offentlige etater og det blir inngått avtale med alle berørte grunneiere før oppstart av arbeidene.

 

Ryddebeltet vil være 15 meter bredt, som betyr at skog må ryddes 7,5 m til hver side fra høyspenningslinjas senterlinje. I tillegg må ny høyspenningskabel fra linja til fabrikken legges. 

 

Det vil bli lagt ut midlertidige kabler langs noen seksjoner det arbeides på, slik at strømforsyninga skal opprettholdes.