Kvaløya oppryddingsarbeid

Terrengskader på Kvaløya – nå starter oppryddingsarbeidet

Med prosjekleder Kurt Tokle, mai 2020

 

 

I sommerhalvåret 2019 ble det bygget en ny kraftlinje mellom Håkøybotn og Kvaløysletta transformatorstasjon. Årsaken til byggingen var todelt; den gamle linja var i ferd med å gå ut på dato, og den nye vindparken på Kvaløya krevde forbedret infrastruktur inn mot Tromsø by. Til sammen ble det oppført 90 mastepunkt i terrenget.

 

-Ideelt sett skulle arbeidet vært utført i løpet av vinterhalvåret, slik at man kunne brukt skuter på snø for å unngå terrengskader. Men av hensyn til forsyningssikkerheten var ikke dette mulig, vi var derfor tvunget til å gjennomføre prosjektet på svært kort tid, og på barmark. Dette ga de terrengskadene som mange har reagert på, forteller prosjektleder Kurt Tokle i Troms Kraft Nett. 

 

Å sette opp 90 stolper i til dels ulendt, til dels myrlendt terreng er en krevende øvelse. Fundamenteringen, særlig i myr, krever store inngrep med bruk av tunge maskiner. Slikt arbeid er nesten umulig å utføre uten å sette spor i naturen. Troms Kraft Nett har over hundre års erfaring med arbeid med linjer og vet alt om hvor krevende det kan være å lykkes med slike operasjoner i vårt klima.  

(teksten fortsetter under bildet)

 

Det var det italienske selskapet Rebaioli som vant anbudet med bygging av linja. Selskapet utfører også arbeid for andre selskap i Norge, deriblant Statnett. Det har i kjølvannet av arbeidet oppstått noen problemer rundt selskapet som har vært kjent i den lokale pressen. Dette har Troms Kraft Nett som utbygger forsøkt å bistå med så langt det har latt seg gjøre. 

 

-Vi har ingen grunn til å tro at Rebaioli ikke vil skjøtte sine forpliktelser. Planen er at de skal være på plass i nord når terrenget har tørket tilstrekkelig etter vinteren, altså i august. Da vil de gå i gang med revegetering og sletting av terreng, etter en detaljert plan som vi har fått utarbeidet i tett samarbeid med forsker og biolog Kåre Rapp. Vårt mål er at terrenget skal bringes tilbake til den tilstand det var i før anleggsarbeidet tok til, sier Tokle. 

 

 

 -Vi har selvsagt opparbeidet oss mye kompetanse på dette gjennom årene, og har svært strenge retningslinjer for hvordan operasjoner skal gjennomføres. Når det likevel glapp på noen steder i akkurat dette prosjektet erkjenner vi at noe kan skyldes at vi som utbygger ikke har vært tett nok på. I tillegg kan det se ut som om Rebaioli på noen områder har valgt uheldige løsninger. Uansett er det vårt ansvar å sørge for minst mulig skade, et ansvar vi erkjenner, sier Tokle. 

 

I og med at sommeren 2020 er første sommer etter at linja ble ferdigstilt, har det ikke vært mulig å arbeide med revegetering og annet terrengarbeid før nå. Troms Kraft Nett ber derfor om forståelse fra publikum, både de som blir direkte berørt av mer anleggstrafikk, og de som reagerer på naturskadene. 

 

-Som sagt, dette anleggsarbeidet er krevende og til tider massivt. Selv om mastene nå er på plass, er ikke anleggsperioden over, det kommer alltid en ryddejobb i terrenget etter et arbeid på linje. Vi tåler absolutt både å bli sett i kortene og bli kritisert, det blir vi bedre av, men vi håper at folk vil ha tålmodighet til å se hva sluttresultatet blir, og ikke dømme oss midt i arbeidet, sier Tokle.