132kV-linje Silsand-Botnhamn-Brensholmen

Troms Kraft Nett har søkt NVE om en ny 51 km lang 132 kV kraftledning fra Silsand transformatorstasjon på Senja, via nye Botnhamn transformatorstasjon til Brensholmen transformatorstasjon i Tromsø kommune.

 

 

Troms Kraft Nett søker om følgende:

  • En 28 km lang luftledning fra Silsand transformatorstasjon til Botnhamn transformatorstasjon. Ved Grasmyrskogen/Skognes søkes det om tre forskjellige traseer.
  • En 11,8 km lang luftledning fra Botnhamn transformatorstasjon til Leirkjosen.
  • En 7,4 km lang sjøkabel over Malangen til Sørvika
  • En 3,5 km lang jordkabel fra Sørvika til Brensholmen.
  • Ny 132/22 kV Botnhamn transformatorstasjon. Transformatorstasjonen er søkt plassert ved Kjosen, innerst i Stønesbotn.

 

Omsøkte tiltak planlegges gjennomført for å øke nettkapasiteten og bedre forsyningssikkerheten på Nord-Senja, hvor det allerede er en tidvis anstrengt nettsituasjon, samtidig som behovet for kraft i regionen stadig vokser som følge av en positiv og industri- og næringsutvikling og reiselivsutvikling.

Søknaden har høringsfrist satt til 01.10.2020, og på NVE sine sider kan man lese hele søknaden med tilhørende dokumenter: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4906&type=A-1