Varden transformatorstasjon og regionalnett Tromsøya

 

Ny trafostasjon og mer enn 100.000 meter rør skal sikre stabil strøm for både eksisterende og fremtidig samfunnsutvikling på Tromsøya 

 

Med en kostnadsramme på 200 millioner kroner og anleggsperiode på over tre år, gjør vi oppgraderinger og nyinvesteringer som sikrer stabil strøm til eksisterende arbeidsplasser og beboere i Breivika og på Nord-Tromsøya, og åpner for helt ny næringsutvikling på Skattøra og nordover. 

 

 

  (klikk for større bilde)


Ny trafo med stor kapasitet

I hjertet av utbyggingen står den nye trafostasjonen på Varden med kapasitet til å forsyne strøm tilsvarende 7.000 husstander. Grunnarbeidet er allerede ferdig, selve bygget vil stå klar til å huse tre trafoer på 120 tonn hver i september 2017. Trafostasjonen blir den mest kompliserte vi har bygget til nå og skal håndtere fire forskjellige spenningsnivåer. Bygget ligger lavt i terrenget grunnet hensynet til omgivelsene, og er konstruert med ulike løsninger for ytre påvirkning og sikkerhet.

 

Unik infrastruktur

Trafostasjonen kobles til eksisterende og fremtidig infrastruktur gjennom kabel i kabelkanal. Ut fra Varden går det 39 rør sørover og 15 nordover i støpt rørkanal. Rørgatene ledes ned mot industriområdet på Nordøya, til Breivika, mot Hamna, og som hovedpulsåre over Tverrforbindelsen til trafostasjonen på Charlottenlund. Denne delen av jobben er langt på vei ferdig, arbeidet med trekkingen av kablene påbegynnes neste sommer. Da vil fire meter høye tromler på 15 tonn hver plasseres på ulike steder langs rørgaten og mate kablene i rør en kilometer av gangen. I første omgang trekker vi 24.000 meter 145 kV høyspentkabel med tverrsnitt på 10 cm, før strømmen settes på ved årsskiftet 2017/18. Da har vi tilrettelagt for å knytte Kvaløya, Tromsøya og fastlandet sammen med helt ny infrastruktur.

 

(klikk for større kart)