Om Troms Kraft Nett AS

 

 

  • Et av landets lengste nett – 10.000 kilometer med utfordrende topografi og geografi
  • 77.000 privat- og næringskunder i 12 kommuner i Troms-regionen
  • Nettleie godt under landsgjennomsnittet og og snittet for Nord-Norge
  • Overvåker og styrer kraftnettet 24/7 med en døgnåpen driftsentral
  • Omkring 165 ansatte

 

TROMS KRAFT NETT AS er et av landets største nettselskap. Selskapet utvikler, overvåker og vedlikeholder et kraftnett bestående av mer enn 10.000 kilometer med kraftlinjer og kabler, 4.500 nettstasjoner og 31 transformatorstasjoner. Hovedkontoret er i Tromsø men vi er også lokalt tilstede på Silsand (Senja), Bardufoss, Lyngseidet, Storsteinnes, Skibotn og på Hansnes. 

 

Døgnet rundt, uansett vær, sørger selskapets medarbeidere for at nettet til enhver tid forsyner våre om lag 77.000 nettkunder med stabil strøm. Tilrettelegging for samfunnsutvikling gjennom investeringer i kraftnettet og opplæring i elsikkerhet er også sentrale områder for selskapet.

 

Troms Kraft Nett AS er et heleid datterselskap av Troms Kraft AS, som eies av Tromsø Kommune (40%) og Troms Holding (60%). Troms Holding består av våre 12 eierkommuner i tidligere Troms fylke. For informasjon om Troms Kraft AS, se www.tromskraft.no.