Vår historie

Ei historisk tidslinje over elektrifiseringen av Troms

 

   
1882  
 • Vannkraftepoken begynner. I slutten av november ble det aller første elektriske lysanlegget tatt i bruk ved Senjens Nikkelverk på Senja. Dette var Europas første komplette vanndrevne kraftverk. 

 

1884
 • Tromsø 100 år. Bryggeriet Mack ”spanderte” elektrisk lys til jubiléet.

 

1898  
 • Tromsø Elektrisitetsverk etableres.
 • Oppstart av dampdreven kraftstasjon i Tromsø sentrum og tenning av de første lysbuelampene.

 

   
 
Storgata 1898. Det elektriske gatelyset er på plass. I forgrunnen er ei av de gamle parafinlampene som ennå ikke er tatt ned.
   
1900
 • 10 prosent av alle norske husstander har elektrisk lys. 

 

1913 
 • Simavika kraftstasjon ferdigstilles, som det første kommunale vannkraftverket i Troms.

 

1914 
 • Lyngseidet Elektrisitetsverk ble etablert. Dette ble overtatt av Lyngen Kraftlag på 1950-tallet
 • Rasjonering og sterk prisstigning på kull og annen brensel under første verdenskrig førte til økt strømforbruk. Det ble stadig mer vanlig med strøm til oppvarming av hus.

 

1915
 • Elektrisitetsverket i Tromsø kunne levere 1 mill. kwh årlig – i 1940 var kapasiteten økt til 20 mill kwh.

 

1918
 • Vågsfjord kraftselskap (senere Sør-Troms Elforsyning), Nord-Norges første interkommunale e-verk, ble etablert.

 

1919
 • Tromsø kommunestyre gikk, etter forespørsel fra fylkets elektrisitetskomité, inn for å delta i et interkommunalt kraftselskap.

 

1920
 • Landets første fylkesverk, Troms Fylkes Kraftforsyning, ble opprettet.

 

1921
 • Norge har 340 elverk og 64 prosent av befolkningen har strøm.

 

1922
 • Bardufoss og Skarsfjord kraftverk åpnes.

 

 

 

 
Den første sjøkabelen ble lagt over Tromsøysundet i 1926. Kabelen førte strøm fra Tromsøya til beboerne på fastlandet.
   
1932
 • Utvidelse av linjenettet på mer enn 80 km kraftlinjer i området Målselv ble tilkoblet anlegget i Bardufoss.

 

1935
 • Bardufoss kraftverk ble skilt ut fra Troms Fylkes Kraftforsyning og ble eget aksjeselskap.

 

1936 
 • Kraftmangel førte til igangsettelse av reguleringsplan for Altevatn.

 

1939 
 • Stortinget opprettet tilskuddsordning og ga sin første bevilling til utbygging av den alminnelige elektrisitetsforsyningen.

 

1945
 • Nesten 80 prosent av landets befolkning hadde strøm, men i Troms hadde bare nærmere 50 prosent av innbyggerne strøm.

 

1952
 • Rottenvik kraftverk ble satt i drift.

 

1953
 • Nye Bardufoss kraftverk satt i drift.

 

1958
 • E-verkene i Nordre Nordland og Troms gikk sammen i møte for å diskutere kraftsituasjonen, der flere områder sto i fare for å havne i perioder med kraftmangel. Møtet mellom e-verkene i september 1958 tok initiativ til et permanent samarbeidsorgan, som førte til at Samkjøringen for Nord-Norge, med 14 samarbeidende elektrisitetsverk, ble opprettet i mai 1960.

 

1960
 • Innset kraftverk i Bardudalen i drift. 
 • Fritt vinterforbruk i Troms. Slutt på 20 år med utkoblinger og rasjonering.

 

1965
 • 4.000 er fortsatt strømløse i landet, de fleste i Troms og Finnmark.

 

1969
 • Lyngen Kraftlag og Torsken kommunale elverk ble fusjonert inn i Troms Fylkes kraftforsyning.

 

1970
 • Halvparten av Norges vannkraftressurser er utbygd.
 • Lyngen Kraftlag og Torsken kommunale kraftverk gikk inn i Troms Fylkes Kraftforsyning.
 • I 1970-årene var det store konfrontasjoner mellom kraftsosialister og naturvernere. Store utbyggingsprosjekter i Dividalen, Skibotn og Kvænangsvassdraget ble heftig debattert i avisspaltene.

 

1971
 • Goulas kraftverk ble bygget.

 

1972 
 • Troms Kraftforsyning (nå Troms Kraft) ble etablert ved sammenslåingen av Troms Fylkes kraftforsyning, Tromsø Elektrisitetsverk og Bardufoss Kraftlag. Selskapet fikk over 300 ansatte. Eierne var Troms fylke med 60 prosent, og Tromsø kommune med 40.
 • Dividalen kraftverk ble bygget.

 

1980
 • Skibotn kraftverk ble bygget.

 

1982
 • Lavka kraftverk ble bygget.

 

1984
 • Troms Kraftforsyning fikk sitt første kvinnelige styremedlem.
 • Osteren kraftverk ble bygget.

 

1985
 • Tverrelva kraftverk ble bygget.

 

1986
 • Bergsbotn kraftverk ble bygget.

 

1988
 • Sørfjord kraftverk ble bygget.

 

1989
 • Breivika varmesentral i Tromsø ble åpnet.

 

1991
 • Lysbotn kraftverk ble bygget.
 • Energiloven åpnet for konkurranse.

 

1997
 • Troms Kraftforsyning ble omgjort til aksjeselskap – Troms Kraft AS. Konsernet hadde da fire datterselskaper; Produksjon, Nett, Varme og Marked.

 

2000
 • Troms Kraft AS` datterselskap Kraft & Kultur AB ble opprettet i Stockholm.

 

2001
 • Troms Kraft ble, som det første energiselskapet i Norge, Miljøfyrtårnbedrift.

 

2006
 • Troms Kraft Fiber ble etablert.

 

2007
 • Troms Kraft Nett AS ble fisjonert og montørstaben ble flyttet over i det nyetablerte selskapet Troms Kraft Entreprenør AS.
 • Etablering av Troms Kraft Invest AS.
 • Troms Kraft Fiber AS fusjonerer med Nætt AS og selskapet Pronea AS etableres.

 

2008
 • Kraft & Kultur AB etablerte seg i Finland.
 • Troms Kraft Entreprenør AS kjøper opp Elektro-Linje AS i Varangerbotn.
 • Troms Kraft får konsesjon til bygging av Fakken vindpark på Vannøya i Karlsøy kommune, selskapets første vindkraftsatsing.

 

2009
 • Ved fisjon 1. januar 2009 ble deler av Troms Kraft Marked AS slått sammen med Ishavskraft AS. Troms Kraft AS eier 50 prosent i nye Ishavskraft AS.
 • Troms Kraft Entreprenør AS kjøper opp Energiservice AS i Tromsø.
 • Troms Kraft Invest AS kjøper opp Elvekraft AS (tidligere HydroPool AS).

 

2010
 • Nye Rottenvik kraftverk åpnet.
 • Oppkjøp av aksjer i Nordkraft og Salten Kraftsamband.

 

2011 
 • Troms Kraft taper rettssak om eierskapet i Bardufoss kraftverk, som med det tilbakeføres til staten og Statkraft
 • Vesentlige regnskapsfeil avdekkes i Kraft og Kultur AB

2012
 • Fakken Vindpark begynner å produsere strøm. Totalt 18 vindturbiner settes i drift.
 • Troms Kraft styrker forsyningssikkerheten til yttersia med ny 132 kV-kraftlinje til Sommarøy
 • Svenske Jämtkraft går inn som eier av Skibotn Kraftverk

2015
 • Troms Kraft Nett inngår avtale med Kamstrup som leverandør av selskapets nye AMS-målere

2016
 • Troms Kraft kjøper tilbake Skibotn kraftverk
 • Troms Kraft overtar Troms fylkes eierandel i Ymber (16,67%). I samme avtale er partene enige om at Ymber kjøper Troms Krafts eierandel i Kvænangen kraftverk (48,2 %).

2017
 • Troms Kraft Nett begynner utrulling av nye AMS-målere, automatiske toveis-målere
 • Troms Kraft Nett inngår rammeavtaler på kjøp av entreprenørtjenester med Nettpartner Drift AS og Frost Kraftentreprenør AS