Spørsmål og svar

Måler kamstrup ams

 

1. SELVE MÅLERBYTTET


Hva hvis jeg ikke vil ha den nye måleren?

NVE har pålagt alle norske nettselskaper å installere ny automatisk måler hos alle sine kunder innen 0.1.01. 2019. Fra samme dato er forskriften om Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. endret i paragraf § 4-1 til å si at nettselskapet har en plikt til å installere AMS.

 

Det at vi i TKN støtter oss på konklusjonene til fagmyndighetene, betyr ikke at vi ikke tar på alvor at noen kan føle ubehag ved eller av andre grunner ikke ønsker å få ny måler installert. Tvert i mot opplyser vi om NVE sin dispensasjon fra kravet om installasjon for de som av ulike årsaker opplever ubehag knyttet til den nye måleren. Kunder sender skriftlig anmodning til TKN med dokumentasjon hvor lege eller psykolog stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås kan knyttes til ny måler.

 

For alle kunder er det innført et årlig avlesningsgebyr for de kunder hvor nettselskapet ikke lykkes i å få byttet fra gammel måler til ny automatisk måler (ams) med radiokommunikasjon. 

 

Hvilken fordel vil jeg få med ny måler?

Den nye måleren sender avlesning automatisk til Troms Kraft, slik at du ikke trenger å lese av måleren. Strømfaktura vil til enhver tid bli riktig i forhold til ditt forbruk.

Hvor lang tid bruker montøren hjemme hos meg?

Det beregnes mellom 30 og 60 minutter på målerbyttet. Strømmen vil bli frakoblet mens målerbyttet pågår. Vi ber om forståelse for at det i enkelte tilfelle kan bli forsinkelser eller at byttet tar lengre tid enn beregnet.

 

Er det plass til den nye måleren i sikringsskapet?

I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil Troms Kraft i samråd med den enkelte kunde finne løsning.

 

Hvis jeg har flere strømmålere, blir alle byttet samtidig?

Målerbyttene vil skje områdevis, dersom du har flere strømmålere i samme bolig, så byttes disse samtidig.

 

På hvilken måte kommuniserer AMS-målerne?

De vanligste er radiokommunikasjon, GSM på mobilnettet eller PLC (kommunikasjon gjennom strømkabelen). Troms Kraft har valgt å bruke en kommunikasjonsløsning som baserer seg på radiokommunikasjon.

 

Hva er forskjellen på automatiske målere, AMS og Smart Strøm?

Det er ingen forskjell. Myndighetene har valgt å bruke forkortelsen AMS som står for avanserte måle- og styringssystemer. Flere nettselskaper har valgt å bruke begrepet smart strøm mens andre automatisk måler. Internasjonalt brukes ofte «smart» som en samlebetegnelse på teknologiutviklingen innenfor strømsystemet – blant annet «smart metering» og «smart grid».

 


2. KOSTNADER OG FORBRUK

Hvordan påvirker målerbyttet strømregningen min?

Den nye måleren sender avlesning automatisk til Troms Kraft, slik at du ikke trenger å lese av måleren. Strømfaktura vil til enhver tid bli riktig i forhold til ditt forbrukt.

 

Hva koster byttet av måler, og hvem tar kostnaden?

Olje- og energidepartementet har regulert at ingen kunder skal betale engangsavgift for bytte til automatisk måler. Kostnadene fordeles over nettleien med inntil 15 år og er anslått til å utgjøre ca 2 øre per kilowattime. For en kunde med forbruk på 20 000 kWh pr år vil det utgjøre opp mot 400 kr pr år. Kostnaden med innføring av ny måler er kun knyttet til nettleie og ikke til kraftprisen.

 

Vil prisen på nettleie variere gjennom døgnet når nye målere er installert?

Kunder som bruker mer enn 100 000 kWh pr år betaler allerede i dag nettleie som varierer etter største timesforbruk pr måned. Det er NVE som regulerer hvordan nett-tariffene skal bygges opp og som bestemmer om også husholdning- og næringskunder skal ha nettleie som varierer etter f eks timesforbruk.

 


3. HELSE OG PERSONVERN

Kan Troms Kraft eller andre overvåke meg med den nye måleren?

Strømkundene har råderett over alle data som gjelder eget strømforbruk, men nettselskap og kraftleverandører har rett til å få tilgang til alle data som kreves for å fakturere kundene. Disse dataene kan ikke overlates til andre uten etter samtykke av kunden. Kilde: NVE.

 

Avgir den nye måleren mer stråling enn den gamle?

De nye målere tilfredsstiller bransjens og myndighetenes standarder når det gjelder stråling. De nye målerne vil bruke trådløs kommunikasjon for å sende avlesning til nettselskapene. Selve avlesingen skjer en gang i døgnet og kan sammenliknes med å sende en tekstmelding.

 


4. SIKKERHET

Kan noen bryte seg inn i systemet og endre mine forbruksdata?

Vi i Troms Kraft og våre leverandører ser at muligheten kan være til stede og tar derfor sikkerhet meget alvorlig. Vi gjør alle tilgjengelige tiltak for å sikre oss og våre kunder mot at dette skal skje. Men uansett tiltak kan vi ikke garantere at «innbrudd i dataløsninger» ikke kan skje.

 

Hva med sikkerheten i nettverk, kommunikasjon og målerutstyr?

Det er alltid sårbarhet i teknologiske løsninger også i denne type teknologiske løsninger. Vi tar dette svært alvorlig og stiller strenge krav til sikkerhet både ved bruk av systemer og hvordan informasjon flyttes mellom måler og Troms Kraft sine systemer. I tillegg til at vi i Troms Kraft stiller strenge krav til sikkerhet har vi offentlige krav til sikkerhet som må ivaretas.