Skal du bygge?


God planlegging

God planlegging kan spare deg for både penger og ergrelser. Har du et byggeprosjekt bør du så tidlig som mulig sjekke ut mulighetene for strømtilknytning og dine kostnader forbundet med dette. Til det kontakter du en installatør/elektriker. 

 

Hva kan du gjøre selv? 

TKN tillater at kunder selv kan utføre gravearbeid til egen stikkledning, og det kan være mange fordeler ved å håndtere grøften selv, slik som:

 

  • Benytte gravemaskinentreprenør som allerede er på tomten. Da slipper du bl a ekstra rigg og tilkjøring. 
  • Styre prosessen sjøl, koordinere når og hvor
  • Lavere kostnad 

For at du skal styre gravearbeidet selv trenges en godkjenning av ditt nettselskap - og det kan din elektriker hjelpe deg med når anlegget forhåndsmeldes.

I Troms Kraft Nett kaller vi dette "kundestyrt grøft" - fordi det i praksis betyr at du som kunde blir byggherre for egen stikkledningsgrøft og at grøften gjennomføres og betales utenfor anleggsbidraget.

 

Nytt anlegg

For nye bygg og installasjoner ønsker vi at anlegget meldes - en forhåndsmelding - inn til Troms Kraft Nett (TKN) av en sertifisert installatør. Her må du som kunde kontakte en installatør så tidlig som mulig i din planlegging.

Det er i denne forhåndsmeldingen din installatør må si fra om du ønsker å grave grøft for stikkledning selv.   

Installatøren er ditt bindeledd mot TKN, og han/hun vil håndtere alle henvendelser angående anlegget. TKN har prekvalifiserte installatører som kan levere en total tilknytning, som vil si utføre tilkobling av stikkledning og målermontasje i tillegg til at de tar husinstallasjonen. Fordelen med å benytte seg av prekvalifisert installatør er at du som kunde vil ha ett kontaktpunkt, og oppleve raskere saksgang og bedre fremdrift.

 

Dersom det ikke blir benyttet prekvalifisert installatør:  

Så snart installasjonen er ferdig, sender installatøren en ferdigmelding til TKN med opplysninger om hvem som er nettkunde (og som skal motta regning på nettleie). Når ferdigmeldingen er mottatt av TKN, er det klart for montering av strømmåler. Dette skal normalt ta 5 virkedager fra TKN har mottatt ferdigmelding fra installatør. I høysesong, høsten og frem mot jul, kan det oppstå forsinkelser som følge av stor pågang på målermontasje. 

  

Anleggsbidrag 

Når TKN mottar en melding om et nytt anlegg/en ny installasjon begynner en saksbehandler i TKN å vurdere kapasitet og mulighetene i området for så å beregne et kostnadsestimat knyttet til installasjonen. TKN sender så et brev til kunden om anleggsbidrag. Når TKN har mottatt aksept på anleggsbidraget, bestiller TKN fremføring av strøm hos sin entreprenør alternativt hos en prekvalifisert installatør.

 

Dersom du ikke ønsker å selv sørge for gravearbeidene vil nettselskapet bestille en komplett stikkledningsjobb inklusive graving hos en av våre entreprenører.

 

Byggestrøm

Vurderer du byggestrøm, anbefaler vi at tilknytningsskapet benyttes til dette. Dette gir en lavere kostnad, lavere tariff, og din prekvalifserte installatør kan håndtere hele prosessen, i tillegg kan stikkledningen benyttes, og man får ingen ekstra kostnad ved fremføring.

Når det benyttes prekvalifisert installatør, håndteres tilkobling og montasje av strømmåler av installatør.