Byggestrøm

Byggestrømkasse

Troms Kraft leier ikke ut byggestrømkasser. Har du behov for midlertid strømforsyning, en byggestrømkasse, finnes det mange tilbydere av det i markedet. Ta kontakt med en installatør og de vil kunne hjelpe deg. 

 

Fakturering av byggestrøm

Installatør sender melding til Troms Kraft Nett om byggestrøm og til hvilken kunde. Dette danner grunnlag for fakturering av midlertidig strømforsyning. Her er det viktig med rett fra-dato. 

 

Fakturering av byggestrøm følger standard næringstariffer for nettleie, uavhengig om byggestrømmen er registrert på næring eller en privatperson.

 

Vi anbefaler våre kunder å planlegge faststrøm, se Nytilknytning, så  tidlig som mulig i byggeprosessen da byggestrøm alltid vil være mer kostbart enn faststrøm. 

 

oppsigelse av byggestrøm 

Oppsigelse av din byggestrøm må meldes til Troms Kraft Nett via skjema: Oppsigelse av byggestrøm

Abonnementet på måleren (i byggestrømkasse) gjelder til det blir sagt opp. Oppsigelsestiden er 14 dager. Dersom kassen ønskes fjernet før 14 dager er gått, påløper ekstra kostnader. Husk å klargjøre kassen for nedtak/frakobling, og husk at kassen må være ulåst. 

 

Til-/frakobling av byggestrøm

Til- og frakobling av byggestrøm koster 2620,- og faktureres på første faktura etter tilkobling. 

 

Spørsmål

Kontakt Kundeservice på telefon 77 60 11 11 eller e-post kunde@tromskraft.no merket Byggestrøm.