Bygge nær kraftlinjer

 

Avstandskrav og byggeforbudssoner

Ved bygging nær eksisterende kraftlinjer, -kabler og nettstasjoner gjelder generelle avstandskrav og byggeforbudssoner satt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Vær oppmerksom på at enkelte kommuner kan ha strengere krav enn DSB. 

 

 
Ikke alt strømnett henger på stolper
 
Før graving må du vite om det ligger strømførende kabler eller annen viktig infrastruktur i grunnen. Skader på både kabler og luftlinjer kan få store konsekvenser. I tillegg til at det er farlig for personer og materiell kan det medføre strømbrudd og store kostnader.  
 
Sørg derfor å melde graving i god tid, til de rette instanser. For mer informasjon se i vår venstremeny.