Elsikkerhet

Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet og er faglig underlagt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Troms Kraft Nett AS (TKN) har denne lovpålagte tilsynsoppgaven innenfor vårt forsyningsområde, og DLE er administrativt underlagt TKN.

DLE sørger for at de lovpålagte tilsynene blir gjennomført.

 

Sikre anlegg - benytt fagfolk

Målet er å redusere/unngå skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm, benytt derfor kvalifisert personell til arbeid på ditt elektriske anlegg.

Bestill gjerne en elsjekk av ditt elektriske anlegg hos godkjent elvirksomhet (installatør) så unngår vi slike tilfeller. 

                 

Elsikkerhetsportalen

For nyttig informasjon, råd og tips sjekk ut http://www.elsikkerhetsportalen.no/tromskraftnett/

 

Retro lamper, men også helt nye produkter, kan utgjøre en brannrisiko. Så kan også helt vanlig husholdningsapparater. På Elsikkerhetsportalen finner du en oversikt over farlige produkter som finnes i handelen og som du bør unngå å kjøpe.  

 

 

 

 

Kontaktinformasjon DLE

Telefon: 77 60 11 11

E-post:   dle.tkn@tromskraft.no

 

Tilsyn (kontroll)

DLE benytter sakkyndig selskap til å utføre de lovpålagte tilsynene, i perioden 2015 til og med 2018 blir tilsynene utført av Frost Kraftentreprenør AS, divisjon Elsikkerhet. Har du spørsmål om utførte tilsyn eller tilsynsrapportene, klikk her for kontaktinformasjon