Kompensasjon ved strømbrudd

Kompensasjon ved svært langvarige, sammenhengende strømavbrudd 

Døgnet rundt sørger medarbeidere i Arva Troms for at mer enn 10.000 kilometer med kraftlinjer i Troms får ettersyn og vedlikehold. Til tross for dette, opplever vi fra tid til annen brudd i strømforsyningen.

 

Arvas kunder har i snitt 2,1 avbrudd i året. Totalt utgjør dette cirka 3,9 timer i året for en gjennomsnittskunde. Det vil si at våre kunder i 99,92 prosent av årets timer har stabil strømforsyning. Dette er vi fornøyd med, tatt i betraktning de geografiske og klimatiske forhold her i nord.  

 

Alle nettselskap er i henhold til gjeldende forskrift pålagt å utbetale kompensasjon ved dokumenterte langvarige strømavbrudd til våre kunder.

 

Kontrollforskriftens § 9A-1.Utbetaling til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd

Husholdninger og fritidsboliger skal få utbetalt en kompensasjon når de har hatt avbrudd som varer i mer enn 12 timer.

 

Kompensasjonen per målepunkt er:

a) for husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time,
b) for fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

 

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

 

Sluttbruker som selv er skyld i at et avbrudd varer over 12 timer har ikke krav på kompensasjon.

 

Kompensasjonen skal utbetales sluttbruker innen 12 uker etter at strømtilførselen ble gjenopprettet. 

 


For sluttbrukere uten AMS-måler eller uten kommunikasjonsenhet i måleren regnes derimot avbruddets varighet fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at avbrudd har funnet sted.

 

RME legger altså til grunn at sluttbrukere uten AMS-måler må varsle sitt nettselskap når de er uten strøm dersom det ikke er åpenbart at nettselskapet kjenner til feilen. Om det er åpenbart at også manuelle målere og målere uten kommunikasjonsenhet er rammet av feilen, vil blant annet avhenge av størrelsen på feilsituasjonen og målernes lokasjon i forhold til andre AMS-målere.  

 

For mer informasjon se RMEs hjemmeside