Trygg når det lyner

 

 

Bekymrer du deg for de elektriske apparatene når det lyner? Her er noen ting det kan være verdt å vite om lyn og torden.

 

Lynnedslag fører hvert år til store skader rundt omkring i landet vårt, men det er heldigvis svært sjelden at mennesker blir alvorlig rammet. Strømnettet er konstruert for å kunne tåle lynnedslag, med vern- og jordingsanlegg som skal lede lynladningen til jord. Som regel merker de fleste kun at det blinker litt i lyset.

 

Lynutladningen tar minste motstands vei mot jorda. Treffer den metall, følger den dette, som f.eks strømledningen til et hus. Det er først og fremst strømledninger over bakken som er et problem ved lynnedslag, men du skal heller ikke røre strøm- og vannledninger i huset ditt under uvær.

 

Lynet er kraftigere om vinteren

Vi tror kanskje det lyner mest om sommeren, men i realiteten er lynaktiviteten like stor og noen år større om vinteren. I tillegg er lynnedslag om vinteren kraftigere og kan gjøre større skade. Dette forklares ved at lynnedslagene om vinteren kommer fra en lavere del av skyen  og derfor er det mer elektrisitet i lynet når det treffer (kilde: statsmeteorolog Martin Granerød, Meteorologisk institutt).  

 

Smart å gjøre hjemme når det lyner

 

Elektriske apparater – Trekk ut stikkkontaktene og vær spesielt oppmerksom på TV og andre elektroniske apparater du er redd kan ødelegges. Bruk mobiltelefon hvis du skal ringe, men trekk den ut av laderen. 

Modem – Trekk ut internettkabelen i tillegg til strømkabelen, siden modem er svært sårbare for lynnedslag.


Overspenningsvern – Er du redd for skader på elektrisk utstyr i huset ditt, kan du installere overspenningsvern. Noen typer overspenningsvern kobles mellom stikkontakten og strømledningen til utstyret du vil beskytte.

 

Visste du at: I tordenvær kan du nokså enkelt finne ut hvor langt unna lynnedslagene er ved å lytte og observere. Dersom det tar tre sekunder fra du ser lysglimtet etter et lyn til du hører tordenbraket, vil det si at nedslaget er cirka én kilometer unna. Forklaringen er at lyden av braket beveger seg med 333 meter i sekundet. 

 

Hvor lyner det mest?

Kommunene med størst lyntetthet ligger stort sett i den sørlige delen av det sentrale østlandsområdet. Her har vi innlandsklima med varme somre som gir gode forhold for oppbygning av bygeskyer og torden. Bor du i Lørenskog, Nes eller Sør-Odal er torden og lyn ganske hverdagslig om sommeren, ifølge lynregistreringene som utarbeides av Statnett og Meteorologisk institutt.

 

Mens varmen fører til at det lyner mest i innlandet om sommeren, er situasjonen motsatt på vinterstid. Da buldrer og braker det ved havet, hvor det er varmt hav i stedet for varm bakke som skaper tordenvær. Sjøen holder ofte mye høyere temperatur enn luften over. Da stiger den fuktige sjøluften opp og danner tordenskyer, akkurat som i innlandet om sommeren.

 

Visste du at: Bø i Vesterålen, Andøy og Harstad er de kommunene hvor det er minst sjanse for å oppleve lyn i Norge.